NORMA
TOOTED
PROTSESSID
TOOTEARENDUS
TÖÖRIISTADE VALMISTAMINE
KVALITEET JA KESKKOND >
TÖÖTAMINE NORMAS
KONTAKT
SISUKAART

EST |  ENG
KVALITEET JA KESKKOND
Kvaliteedi juhtimissüsteem
Kontrollimine ja katsetamine
Keskkonnajuhtimissüsteem
Suurõnnetuse ohuga ettevõtte info
Keskkonnajuhtimissüsteem

Meie eesmärgiks on valmistada tooteid nii, et nende keskkonnamõjud valmistamisel, kasutamisel ja kasutusest kõrvaldamisel oleksid minimaalsed, kuid mitte tehes järeleandmisi toote kvaliteedi ja ohutuse arvel.

Äritegevuses suhtume vastutustundlikult keskkonda ja hoolivalt oma töötajatesse ja klientidesse.

Tootmistegevusega kaasnevate keskkonnamõjude paremaks ohjeks oleme oma keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerinud vastavaks ISO 14001 nõuetele. Eesti Vabariigi saastuse kompleksse vältimise seaduse täitmiseks on AS Normal alates 2003. aastast keskkonnakompleksluba.

Tegevused ettevõttes on suunatud materjalide ja loodusressursside efektiivsemale kasutamisele ning keskkonnamõjude vähendamisele, toodete ja protsesside pidevale parendamisele. 

AS Norma keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala:
Ettevõttes loodud ja rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab autoohutusrihmade ja turvasüsteemide ning metall- ja plastmasskomponentide arendamist, tootmist ja tarnimist autotööstusele, rakendades järgnevaid protsesse: metallide töötlemine, plastivalu, galvaaniline pinnakatmine, koostamine, survevaluvormide ja stantside kavandamine ning valmistamine. KJS hõlmab ka materjalide ja toodete ostmist, logistikat, hoonete ja energiaressursside haldamist.

AS Norma keskkonnapoliitika