„Meie suur ja oluline missioon on elude päästmine,“ avaldab Anu Jaaku

Väljakutsetele aldis Anu Jaaku on Normas plastmassi valamise ja pakkimise-sorteerimise osakonna AMG 5 juht. „Ootasin oma ellu muutust ja nii ma 19 aastat tagasi Normasse sattusingi,“ meenutab Anu ning lisab, et esialgu see mõte normakas olemisest juba seal töötavale abikaasale ei meeldinud, sest ta soovis töö- ja eraelu lahus hoida. „Olukorra lahenduseks valisime töö erinevates osakondades.“

Suur hulk alluvaid ja ladus koostöö

Praegu juhib ja koordineerib Anu paljude inimeste tööd ning koopereerub nii kvaliteedi-, protsessi- kui ka tehnilise toe osakonna töötajatega. Alluvate täpse hulga kokku lugemisel jääb juht jänni ning muheleb, et neid on tal arvukalt.

„Meie osakonnas on ühtne hingamine ja klapp. Kui on õnnestumisi, siis tunneme ka kollektiivselt sellest kõigest rõõmu,“ iseloomustab Anu oma meeskonda. Ta lisab, et õhustiku teevad mõnusaks ladus koostöö, austus üksteise vastu ning abivalmidus.

„Tegeleme iga päev plasti valamisega, mis hõlmab erinevate plastmassdetailide valmistamist. Meie osakonna tööülesandeks on ka sorteerimine, nii manuaalselt kui spetsiaalsetel sorteerimismasinatel ning kui tekib vajadus osad detailid käsitsi pakkida, saame ka sellega hakkama,“ jutustab Anu oma osakonna argipäevast.

Töörõõm ja kvaliteet

„Meeskonna arendamine – see on koos tegemine, õppimine ja üksteise motiveerimine. Oluline on, kuidas mina suhtun töösse, kaasan ja näitan eeskuju,“ sõnab osakonna juht. Ta rõõmustab, et enda jaoks motivatsiooni saab ta tagasi alluvatelt, kui nad teevad kvaliteetselt ja tootlikult tööd.

Ta soovib oma oskusi kõigiga jagada ja olla eeskujuks, näiteks hõigates naeratades „Tere hommikust!“ tunneb ta ise rõõmu ja näeb seda ka meeskonna vastustest. „Kohe tekib mõnusam ja meeleolukam atmosfäär,“ jagab Anu lihtsa, kuid tõhusa nipi.

Anu on veendunud, et kogu osakond peab olema töötulemustest ja saavutustest huvitatud. „Töö kvaliteet oleneb inimestest, masinatest, vormidest, materjalidest ja lugematutest muudest tehnilistest ja inimressursi teguritest. Soovin oma töötajaid plaanidesse kaasata ja pidevalt koolitada, tõsta nende teadlikkust ja soovi panustada. Siis tulevad ka töövõidud,“ arutleb Anu.

Iga tööpäev toob põnevust

Tööd iseloomustades toob Anu välja, et sujuvaks ja ladusaks koostööks on vaja kaasata ja informeerida õigeid inimesi. „Kuna infovahetus on väga elav ja osapooli, kes omavahel suhtlevad, on palju, siis kogu teabe ohjamine, kontroll ja edastamine ongi mu igapäevane töö,“ seletab Anu.

Tema meelest on karjäär olnud keeruline ja tore korraga, sest töö on pakkunud professionaalselt ja inimlikult väga head arengut. Anu selgitab, miks ta oma tööd naudib: „Iga päev on põnev ja enesearenguks pole ühtegi takistust, on vaid tohutult võimalusi.“ Eesmärke saavutab ta samm-sammult sihikindluse, hoolivuse, järjepidevuse ja paindlikkuse kaudu.

Töö väärtus – elude päästmine

Osakonna juhti paeluvad erinevad tööprotsessid, näiteks see, kuidas ühest metallrullist saab väga kauni ja uhke autodetaili. „Ilu ja väärtus, mis aitab kedagi kas otsestelt minu kõrval või kusagil maailma teises otsas, motiveerib Normas töötama,“ räägib Anu.

Iga päev ei ole aega mõelda vastutuse suurusele ja tunda, kui tähtis on normakate töö üleilmses mõistes, ent Anu teab: „Ohutusrihma ehitus on inimeste jaoks peaaegu sama väärtuslik kui penitsilliin.“

Anul on retsept ka rutiinse töö tegijatele: „Mõtesta töö lahti, leia tegevuses üles olulisus, sest see motiveerib tööle ja hoiab silmad säravad!“ Anu ja tema meeskonna eesmärk on toota kvaliteetset toodangut, teha iga päev head tööd ja selle tulemusel päästa elusid.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust