„Kui sul on kuskil hea, siis pole põhjust ära minna,“ nendib Norma personalijuht Heli Laupa

Personalijuht Heli Laupa on Normas töötanud pea 27 aastat, neist praegusel ametikohal aasta. Nagu paljud Norma töötajad, on temagi saanud end firmas arendada ja teostada. „Olen töötanud mitmes erinevas valdkonnas, erisugustel positsioonidel – logistikas, marketingis ja pikka aega õigusnõunikuna,“ sõnab Heli. Kõik see on kuueliikmelise personaliosakonna juhile andnud piisavalt kogemusi, et teha professionaalseid ja informeerituid otsuseid.

Personaliosakonna ja töötajate tegevuse koordineerijana tõdeb ta: „Norma võit ja trump on pikaajalised töötajad, kes tunnevad ettevõtet läbi ja lõhki – n-ö juuksejuure tasandil.“

Ilma inimesteta pole homset!

Personalijuhina toob Heli välja ühe oma arengusuuna: „Ma soovin, et Normas oleks avatud suhtlus.“ Teda huvitab, mida inimesed tegelikult mõtlevad ja tahavad, sest mõistmine aitab iga töötajat paremini väärtustada ja tõsta ka juhtimisotsuste kvaliteeti.

Suure tootmisettevõtte maskuliinses ja tehnilises töökeskkonnas hoitakse ja hinnatakse igaüht. Juhtide alluvuses on sadu töötajaid, kellest igaüheni tahetakse jõuda. Norma viimaste aastate kvalitatiivseks väärtuseks on olemasolevate töötajate hindamine ja uute toetamine.

„Oluline on, et Normasse sobivatele kohtadele saaks värvatud õiged ning rahulolevad inimesed,“ sõnastab Heli oma osakonna töövõidu.

Arenemine toimub iseenesest

„Norma on unikaalne ja vahva masinavärk, kus arenemine toimub iseenesest,“ muheleb personaliliider. Meeskonna areng toimub justkui käigupealt – ettevõte on suur ning iga päev on uued projektid ja inimesed, mis annavad enesearenguks võimalusi. Pelgalt isevooluteele lootma jääda ei saa, seepärast ollakse kogu osakonnaga ametis, et viia läbi  koolitusi ja leida muid arenguvõimalusi töötajatele.

Suurt tähelepanu saavad arenguvestlused, mille käigus tekib töötajal  ja juhil usalduslik töösuhe. Räägitakse soovidest, muredest ja rõõmudest ning pannakse paika aastaplaanid. Dialoogis ilmneb, mis kavatsustega ja kuidas edasi minna ning mis suunas areneda.

Personalijuhi töö väljakutsed

„Inimeste vajadused ja suhtlemisstiil on põlvkonniti muutunud, poolesajandi künnisel olevad töötajad otsivad stabiilsust ning rahu ning tahavad, et neil oleks tööl hea olla,“ teab Heli. Samas ta mõistab ja toetab noori, kes tulevad, õpivad, katsetavad, kogevad ning otsivad uusi väljakutseid.

Tööandjale on see keeruline, sest noorte õpetamine võtab aega ja sisseelamine kollektiivi on pikk protsess. Kuid Norma on see äge koht, kus iga uustulnukat toetatakse ning püütakse temast koolitada meeskonnamängijat. Personaliosakonnas öeldakse naljatades: „Norma katseaeg on 5 aastat, siis saab õige normakas valmis!“

Mitte diplomid, vaid vahetu suhtlus

Personaliosakonna loomisel osales Heli koos olemasolevate spetsialistidega – asjade käik oli tõeliselt põnev ja kaasahaarav. Uue meeskonna valikul ei vaadanud ta diplomeid ega töökogemusi, vaid vestles ja tunnetas, kas inimene on just see õige, kes on valmis koostööks. Tänapäevaks teevad valituks osutunud asjatundjad oma tööd suurepäraselt ja osakond toimib kui kellavärk.

Norma – usaldusväärne perpertuum mobile

Gigantettevõtted, mis kunagi loodi, on enamasti läinud hingusele. Tänu kompetentsele juhtimisele on Norma aga suutnud püsima jääda, stabiliseerunud ning saanud rahvusvahelise kontserni liikmeks.

Juhtkonna liikmena on Heli Laupa terane ja valmis aitama kõikjal, kus teda vajatakse, tema kvaliteetsed juhtimisoskused tagavad suures kollektiivis rahulolevad ja õnnelikud töötajad.

Heli sõnul sobivad Norma meeskonda inimesed, kes vastavad n-ö kolme „A“ süsteemile:

  • Austus – ilma austuseta ei saa mingid suhted toimida;
  • Avatus – kui on avatud ja läbipaistev suhtlus, siis saab hakkama kõigega;
  • Areng – toetame kõiki mõtlevaid, leidlikke ja uute ideedega töötajaid.

Viimaste aastate protsesse vaagides teeb Heli kokkuvõtte: “Oleme liikumas parema tööandja suunas, me väärtustame Normas iga töötajat ja oleme jõudnud absoluutselt uuele tasandile.“

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

135 aastat kogemust