Paula Kristel Kaljula – „Töötaja lai silmaring on ettevõtte kõige hinnalisem vara!“

Projektiinsener Paula Kristel Kaljula alustas oma karjääri Normas viis aastat tagasi bakalaureuseõpingute kõrvalt praktikandina ning on selle ajaga kasvanud ettevõttes väga hinnatud spetsialistiks. 2019. aasta sügisel jätkusid tema õpingud juba doktoriõppes Tartu Ülikoolis, et Norma tootmisprotsesse sammu võrra edasi viia.

Esimese erialase kogemuse tööstusettevõtetes sai Paula juba teisel ülikooli suvel, kui sooritas kohustusliku praktika ABB-s ja Ericssonis. Kuna töö nii suurtes ettevõtetes avaldas muljet, kandideeris ta järgneval suvel karjäärimessil „Võti Tulevikku“ Normasse, et asendada suvepuhkusel viibivat analüütilise keemia laboranti.

Tänu varasemale töökogemusele ning tunniplaani paindlikkusele avanes võimalus tööd jätkata ka õpingute vältel protsessiinsenerina pinnakatmise osakonnas.

Praktikandist pinnakatmise spetsialistiks

Paula tänased tööülesanded on seotud eelkõige pinnakatete ja nende tehnoloogiate arendamisega. Aastatega on vastutus aina kasvanud – tänaseid projektide maksumusi arvestades miljonite eurodeni. Paula kirjeldab: „On positiivselt hirmutavaid hetki, kus minu otsusest sõltub projekti ja teatud määral ka ettevõtte käekäik. Seega tuleb teha kaalutletud otsus olemasoleva info põhjal ning leida parim võimalik lahendus. Peamiselt aitab otsust langetada, kui vastata küsimusele – mis on halvim, mis juhtuda saab? Tihtipeale see halvim polegi nii halb ja siis on ka otsuse tegemine kergem!“

Norma soosib töötajate arengut

Paula tunnistab, et sajaprotsendiline töö- ja õppekoormus on paras väljakutse, kuid Norma juhid toetavad hariduse omandamist ja on seetõttu töö korraldamisel paindlikud. “Suureks abiks on ka sõbralik ja abivalmis kollektiiv, kelle nõule ja jõule alati toetada saan ning kes ka minu tegemistele kaasa elavad,” rõõmustab Paula.

Hea erialase hariduse ja laia silmaringiga töötajaid võib pidada ettevõtte kõige hinnalisemaks varaks. Paula karjäär on siinkohal heaks näiteks – arenedes tööalaselt lõpetas ta samaaegselt oma magistriõpingud Cum Laude diplomiga. Nii hea tulemus näitab ilmekalt, et õpingutele oli võimalik ka sisuliselt pühenduda.

Insenerile kohaselt on Paulale jäänud silma nii mõnigi kitsaskoht tootmises, millele loodab akadeemilise doktori- ja inseneritöö kombineerimisel lahenduse leida. Usutavasti annab see lisahoogu ka teistele arendustegevustele nii Normas, Autolivis kui ka teistes tööstusettevõtetes.

Lisaks akadeemilisele arengule soositakse Normas ka igakülgset arengut majasiseselt. Kuna osakondi ja protsesse on palju, on ka tööpõld suur. Nii on Paulagi haaranud võimalusest ning täidab lisaks oma põhitöö kohustustele ka siseaudiitori rolli. „Teinekord on vaja end igapäevastest kohustustest välja lülitada ning teise iseloomuga ülesannetega tegelemine sobib selleks suurepäraselt. Hoiab vaimu värskena ja arendab ka!“ leiab Paula.

Normasse sobivad julge pealehakkamisega töökad inimesed

Paula hinnangul sobivad Normasse julge pealehakkamisega töötajad, kuna Normas hinnatakse kõrgelt töötaja enda initsiatiivi ja huvi töö vastu. Norma suureks eeliseks on protsesside mitmekesisus, mis võimaldab töötajatel end majasiseselt erinevatel ametikohtadel proovile panna.

 

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust