RKB juhataja Vahur Leinberg: Normas hinnatakse arengut ja avameelset suhtlust

1891. aastast vaatamata kõikidele kriisidele, tormidele ning rasketele aegadele on AS Norma Eesti tööstuse lippu vankumatult kõrgel hoidnud. “Norma boonusteks on õppimine, töö iseloom ja metoodika, kuidas asju aetakse,” räägib RKB juhataja Vahur Leinberg, kes liigub edasi projektijuhi ametile ning otsib endale järeltulijat, kes RKB meeskonna juhtimise ja töö korraldamise üle võtaks.

Karjäär sai alguse praktikast

Vahuri karjäär Normas sai alguse 2013. aastal, pärast Võti Tulevikku messi külastamist. Talle tundus Norma tegevusvaldkond huvitav ning see oli talle ka esimene valik praktikakohaks. Praktikale asus ta esimese õppeaasta lõpus.

“Eks peamiseks faktoriks oli see, et sarnases mastaabis ja sellise profiiliga ettevõtet Eestis ei ole ja tahtsin saada ka praktilisi oskuseid,” selgitab ta, miks valis lamelihvimise pingi operaatori praktikakohaks Norma ning jäi pärast praktikat ka osalise tööajaga tööle. Üheks faktoriks praktikakoha valikul oli tollal tootearendust ja tootmistehnikat õppivale tudengile see, et Norma oli elukohale ja koolile väga lähedal. Tema sõnul on asukoht Normal suur boonus, hea bussiliiklus ja vajadusel sai tööle isegi jala tulla.

Kiire areng karjääriredelil

Karjääriredelil ronis Vahur Normas kooli kõrvalt kiiresti – läbitud sai bakalaureus, magister ning nüüd on ta doktorantuunis.  Eelkõige oli plaan minna silelõike alal konstruktoriks, kuid läbitud sai protsess protsessi kaupa – lihvimine, freesimine, CNC freesimine ja mõni aeg lukksepa praktikat remondijaoskonnas, lõpuks muidugi ka CAD insener. Pärast mõnda aastat disainerina tehti talle ettepanek hakata RKB juhatajaks, kellena ta on praegu töötanud kolm aastat ja kaks kuud. Nüüd suundub mees tööriistavabriku projektijuhiks ning otsib endale asendajat, kes tema töö üle võtaks.

RKB juhataja töö on mitmekesine

Vahuri sõnul hõlmab RKB juhataja töö inimestega suhtlemist ja juhtimist. “Töölisi on kuus, igapäevaselt on kontori töö juhendamine, inimeste nõustamine, konstruktorite abistamine, vajadusel graafikute koostamine, see on selline niinimetatult rutiinne köögipool,” selgitab ta kokkuvõtlikult. “Mis tegi selle töö huvitavaks ja elule väljakutsuvaks, oli suhtlemine klientidega, hinnapakkumisteks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistus, uute toodete arendamine ja teostatavuse hindamine koostöös klientide või Norma sisese tootearenduse osakonnaga.”

RKB töötajatel on algusest peale olnud võimalus rääkida kaasa tootearenduses. Need tooted, mis valmis disainitakse, kus iganes üle maailma, sealhulgas Normas kohapeal, tuleb ka ju valmis teha. “Norma rakised on minu meelest üks seeriatootmise  alustala, mille teeb tugevaks rakisega seotud meekonna pikajaline kogemus ja muidugi vahetu ning aus tagasiside rakiste kasutajatelt,” räägib ta. “Seega osaliselt algab see tootmine ikkagi rakistest ja seetõttu ongi RKB juhataja töökoha põhiline eesmärk, et need rakised oleksid võimalikult vastupidavad, töökindlad ja muidugi kaasaegsed.” Normas on tema sõnul suhteliselt vabad käed – väga huvitavad ja innovaatilised ideed on alati teretulnud ja tõenäousus neid ellu viia on suur.

Normas suhtlevad omavahel kõik osakonnad

Ringkond, kellega Normas suhtlema peab, on suur. Suhelda tuleb uuel RKB juhil praktiliselt kogu Normaga, alustades tööriistavabrikust, jätkates tootearenduse osakonnaga, müügi ja projekti meeskonnaga. Küll aga Normas on abi palumine ja teineteise aitamine tavapärane protsess. Kui sa ise vastust ei tea või sinu meeskond kahtleb, siis on võimalik küsida kõrval olevast osakonnast.

“Minu nägemus on see, et inimene peaks suhtlema vabalt ja suutma end väljendada võimalikult selgelt,” kirjeldab Vahur, millist inimest otsitakse. “Oma arvamus peab sellel inimesel kindlasti olema ja julgus seda välja öelda. Isegi kui vahel eksida, siis on su ümber alati kogenud ja abivalmis inimesed sind toetamas.”

Uuendused aitavad tööd paremini teha

Vahuri sõnul on tema alati see, kes otsib uuendustes positiivsust ja moodust, kuidas saaks asju kiiremini teha. “Suures ettevõttes hakkad väärtustama kogemust vanemate kolleegide näol, siinkohal toon näite projekteerimistarkvara uuendused, mis lubasid muuta töömeetodeid drastilisel kiiremaks. Kogemustega meekonnaliikmed küll keelitasid mitte iga uuendusega kaasa minemast, kuid potentsiaal oli ahvatlev, seega saigi uljalt otsus tehtud. Kahjuks pean tunnistama, et seekord eksisin,” selgitab ta.

Iga uuenduse või muudatusega tasub olla ettevaatlik, kindlasti on uuendustes oma võlu, kiiruse ja maast leitud potentsiaali näol, kuid sellega võib kaasneda ka peidetud valu, enamasti uute vigade näol, mis võivad kummitada kogu meeskonda kuid ja vahel ka kauem.

“Minu arvamus on, et uuendustega tuleb kaasa minna, kuid otsuseid tehes tasub toetuda nii faktidele kui ka oma meeskonna väärtuslikule kogemusele. Samas tasub olla konservatiivne suuremate muudatuste nagu näiteks projekteerimistarkvara vahetamisel uue vastu,” võtab ta teema lühidalt kokku.

Individuaalne väljaõpetamine uuele töötajale

Väljaõpe sõltub Vahuri sõnul sellest, mis taustaga inimene ettevõttesse siseneb ning on väga individuaalne. “Meil viivad koolitusi läbi oma ala spetsialistid, ning on garanteeritud, et vastused saavad kõik küsimused,” selgitab ta. “Individuaalne ja paindlik lähenemine on minu meelest üks suurimaid boonuseid Norma puhul.”

Tihti suudab uus töötaja ise välja tuua uue aspekti, mille peale juht kohe ei tule. “See kõik on kompromissi küsimus, kes, kuidas ja mida tahab, eesmärk on siiski lõpuks tulemuseni jõuda,” selgitab ta.

Väärtustatakse omavahelist suhtlemist ja arengut

Kui Vahur ise Normasse tuli, oli talle suureks toeks tema otsene juht Ragnel Priske. “Tihtipeale on tema pidanud lepitaja rollis olema minu kärsituse tõttu, nii mõnelgi korral temaga vestlus on toonud maa peale, võibolla ka ebamäärastest ootustest vabanemine ja üleüldiselt see suhtumine, kuidas asjadele läheneda,” on ta tänulik oma juhile.

Peamiselt õppis ta oma juhilt kannatlikust. “Tihtipeale ei liigu asjad suurettevõttes nii kiiresti, mis noorele ja uljale insenerile, äsja koolist välja lipsanud inimesele, meeldida võiks.  Mina oleks tahtnud näha mõnda muudatust võibolla päevade ja nädalatega, aga suures ettevõttes paratamatult inimestele selgeks tegemine, miks seda vaja on, õpetamine, üleüldiselt mõistmine ja muudatuse elluviimisega läheb võibolla kuid ja sa pead siiski pead vahel veel kolm korda üle rääkima, miks seda vaja on. Selline esialgne kärsitus oli kindlasti see, mida Ragnel suutis pidurdada ja vahel teeb seda siiani,” räägib ta.

Suureks plussiks peab ta ka seda, et Normas on suhtlus avameelne ja oma juhiga on ta pidanud tihtipeale mitmetunniseid konstruktiivseid vestlusi. Muidugi ka seda, et Normas nähakse kooli, õpinguid ning arengut väga positiivses valguses. “Arvestades seda, et ma olen töötanud põhimõtteliselt täiskohaga konstruktori ametikohal ja samal ajal teinud ka magistrantuuri, see nõuab kompromissi, ka töögraafikus ja olen selle eest tänulik,” räägib ta. “Tihtipeale ei saa kõik ajad olla 8-17, see paindlikkus on minul väga palju kaasa aidanud.”

Asja võti on avameelne suhtlemine

Üleüldiselt ma ütleks, et Norma boonus ongi õppimine ja individuaalne areng –  töö iseloom ja metoodika, kuidas asju aetakse. “Ei ole tähtis, mis ametipositsioonil sa ettevõttes asud, sul on alati võimalus oma arvamust avaldada, vajadusel isegi juhtkonna liikmeteni välja”, selgitab ta.

Vahur Leinberg on aru saanud, et sellist avameelset suhtlemist suurtes ettevõtetes tihtipeale ei kohta, väikestes ettevõtetes on see iseenesest loomulik, et suhtlus on avatud. “Eelis Norma puhul ongi avatus ja protsesside mitmekesisus, raske on Eestis samal tasemel ettevõtet leida, kus tehniline evolutsioon algab ideest ja lõppeb valmis tootega,” selgitab ta.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on suured autovalmistajad üle maailma nagu Audi, Bentley, Porsche, Volkswagen, Tesla ja paljud teised.

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

127 aastat kogemust