Ketlin Kasak: Norma on kulda väärt tööandja!

Ketlin Kasak on Norma HR-partner, olles oluline tugisüsteem uute inimeste värbamisel, kogu värbamisprotsessi süstematiseerimisel ja personalialase kvaliteedi tõstmisel. Kes ta täpsemalt on ja kuidas tema Normat näeb?

Ketlin, paljud normakad Sind küll tunnevad, aga räägi ikkagi – kes Sa oled ja mis Sind seob Normaga?

Minu ajalugu Normaga on pikk ja erinev. Minu ema töötas Normas 22 aastat Kraatimise osakonnas. Mäletan juba lapsena, et kõik tema sõbrannad ja pered, kellega läbi käisime, olid normakad. Seega oli suhteliselt loogiline, et ka mina varem või hiljem Normasse tulen. Mu ema rääkis alati väga hästi Normast, seega oli mul ettevõtte vastu juba eos suur austus ja lugupidamine.

Esimest korda ühinesin Normaga mõned aastad tagasi, mil kaks aastat töötasin värbamisspetsialistina. See oli intensiivne aeg, sest värvata oli vaja väga palju inimesi. Sel ajal tegin hästi palju erinevaid tegevusi kogu personalivaldkonnas, suur ettevõte lihtsalt nõudis kiiret arenemist ja reageerimist. Pidin ka teisi personalispetsialise aeg-ajalt asendama ning õppisin ka nendelt. Näiteks pidin tegema puhkuste sisestamist, aruandlustabeleid, vajalike andmete sisestamist uude programmi, presentatsioone ja tööriiete väljastamist. Tuli olla multifunktsionaalne, sest muudatusi oli palju tol ajal.

Sellest tulenevalt pidin aga süüvima Norma siseellu üsnagi süvitsi, tegema selgeks osakonnad ja nende peamised tööülesanded. Käisin oma vihikuga kõik osakonnad läbi ja tegin töökohtade iseloomud omale selgeks. Tean sisuliselt iga juhi ja tema osakonna ootusi ja eesmärke ning kus osakonnad majas logistiliselt asuvad. Tol ajal neid asju endale selgeks tehes ei teadnud, et see mulle tulevikus – täna – nii suureks abiks on. Ma ei pidanud uuesti sisse elama, vaid sain kohe sisulise töö juurde asuda nagu aastaid polekski vahele jäänud.

Normast läksin edasi tootmisettevõttesse Fors MW, kes pakkus mulle võimalust karjääriredelil ülespoole liikuda ja personaliteema eest laiemalt kui ainult värbamine vastutada. Personalijuhi töö oli väljakutsuv ning pärast mõningaid aastaid sel ametikohal olles tekkis mul võimalus asutada oma firma ja palgatöö asemel hoopis ettevõtjaks hakata. Üheks mõjuvaks põhjuseks ettevõtlusega alustada oli suurenenud nõudlus minu teadmiste, oskuste ja kogemuste järgi, mida ma teistele palgatööl olles jagada ei saanud. Niisiis lõin ettevõtte nimega Enesekindlusvabrik OÜ, mis tänaseks on tegutsenud viis aastat.

Kuidas Sa taas Normasse oled sattunud?

Norma hakkas otsima teenusepakkujaid, kes võiksid aidata paarisaja inimese värbamisega. Aga selliseid teenusepakkujaid, kes suudaksid hallata tervet seltskonda ehk kelle värbamise võimekus ja ampluaa oleks lihttöölisest juhtideni välja, kes julgevad võtta vastutust ning aidata kogu jõu ja nõuga ka personaliosakonda nende arengus ja protsessides. Ja mitte ainult – oli ka värbavate juhtide ning personaliosakonna koolitusvajadus ning ettevõttesiseste värbamisprotsesside analüüs ning parendus. Seega nõudeid koostööpartnerile oli palju.

Mina jäin Normale silma, kogu protsess esimesest kohtumisest kuni lepingu sõlmimiseni võttis aega pea kolmveerand aastat. Valituks ei osutunud ma mitte selle pärast, et mul oli Normas tutvusi, vaid ma vastasin sisulistele küsimustele hästi ja tõestasin oma usaldusväärsust. Ma mõtlesin Norma jaoks välja plaani juba enne, kui mind üldse välja valiti. Kui pidin personalijuhile oma visioonist rääkima, siis teadsin täpselt ja detailselt, kuidas ja mida Normas teha soovin.

Milline on sinu missioon Norma HR partnerina? Mida tähendab olla Norma jaoks HR partner?

Esiteks on suur vastutus! Mul on tohutu suhtlus väga paljude osapoolte ja seinast-seina isiksustega, pean olema ajakasutuse ja suhtlemisoskuse mõttes väga hea strateeg. Oluline on muuta Norma atraktiivseks tööandjaks, sest siis hakkavad inimesed ise tahtma siia kandideerida ning iga uue töötaja leidmiseks ei pea tegema nii metsikult tööd. Tahan tuua nii palju kui võimalik tagasi neid nn “vanu aegu”, kus Normas töötamine oli uhkuse asi. Selleks on vaja süsteemset värbamisturundust. Ma tahan Norma selliselt üles ehitada, et te ei sõltuks nii palju teistest teenusepakkujatest, vaid personaliosakond tunneks end sedavõrd enesekindlalt, oskamaks kõrgel tasemel ära teha kõik vajalikud tegevused.

Missioonina näengi seda, et aidata Normal värbamisega iseseisvalt hakkama saada. Kui arendada personalimeeskonda, luua struktuurid ja süsteemid, siis on iseseisev kõrgetasemeline tegutsemine võimalik.

Milles seisneb Norma juhtimiskultuuri unikaalsus ja millistes osades me saame veel paremaks muutuda?

Mulle meeldib Norma töötajate väärtustamine, firmasisese karjääritõusu võimaldamine ja igakülgse arengu toetamine. Ma näen, kuidas juhtkond hoolib oma töötajatest ning probleemide korral pakutakse abi, mida ma mujal sellisel kujul näinud pole. Mulle meeldib, et inimesed teevad oma tööd hinge ja südamega, neid huvitab päriselt, et asjad saaksid tehtud. Seda hoolivat suhtumist nii ülevalt allapoole kui igal tasandil oma töösse pole ma teistes suurkorporatsioonides sellisel tasemel näinud.

Mulle meeldib, et kui asjad on põhjendatud ja läbimõeldud, siis ei karda Norma juhid muudatusi. Ei jääda mugavustsooni kinni. Veel meeldib mulle partnerlussuhete õhustik, mida siin tajun igal tasandil suhtlemises. Teisisõnu ei ole siin alluv-ülemus mentaliteet, vaid kõikidega suheldakse kui võrdsega, kõikide arvamus loeb.

Samas, kui ma räägin erinevate osapooltega, siis näen, et vahel ei jõua see “hoolimine”, mida mina juhtkonnas näen, esimese liini töötajateni. See on koht, mida saaks paremaks muuta, et kõik normakad tunneksid juhtide hoolivust. Vahel kurdetakse ja ollakse rahulolematud, aga ma ütlen ausalt – ma pole üheski teises ettevõttes näinud nii häid tingimusi, suhtumist ja arenguvõimalusi kui Normas. Loomulikult saab asju ehk paremini teha, aga suures plaanis on Norma väga hea tööandja!

Norma seisab suurepärase võimaluse juures laieneda ja saada veelgi suuremaks ning paremaks tööandjaks. Eesmärk on ambitsioonikas. Milline on Sinu ja sinu ettevõtte koostöö Normaga, mida oled õppinud Sina sellest?

Minu koostöö Normaga on väga mitmekülgne – värbame, koolitame, loome süsteeme, analüüsime, teen esitlusi, muudame Normat atraktiivsemaks tööandjaks laiemas plaanis jne. Ise olen selle protsessi vältel õppinud juhtimise kvaliteedi väärtuslikkust ehk kuidas ise parem juht olla, mismoodi psühholoogilisemalt õigesti inimestega suhelda, kuidas ideid maha müüa. Olen arendanud endas kiiret mõtlemist, teemadelt ümberlülitamise oskust, kommunikatsioonijuhtimise põhimõtteid järjestuse ning prioriteetsusest lähtuvalt. Kindlasti on koostöö õpetanud ka paindlikkust, plaanide muutmise vajadust lähtuvalt hetkeolukorrast ja tegelikest eesmärkidest.

Sul on hea Normat võrrelda, sest Sul on nn enne ja nüüd kogemus. Mis on Normas seitsme aastaga paremaks muutunud?

Kindlasti suhtumine! Mitte, et see enne väga hull oleks olnud, aga nüüd on näha suurt arengut. Juhid on meeldivalt koostööaltid ja mõistavad muudatuste vajalikkust, saavad aru, et asju ei saa teha enam vanaviisi ja on nõus kastist välja mõtlema. Ma näen, kuidas juhid on selle aja jooksul arenenud palju nii ametialaselt kui inimestena.

Kas sa soovitaksid Normat enda tuttavatele ja sõpradele?

Kindlasti soovitaksin, muidu ma ei oleks nõus ise ka siin olema. Ma soovitaksin Normasse tööle tulekut inimestele, kes ei otsi mugevustsooni, vaid kes tahavad pidevalt areneda, kasvada ja kellele meeldib tööd teha.

Milline on see “normakas”, kellest paljud intervjueeritavad räägivad? 

See on tore küsimus, sest ma ise tunnen end ka normakana, mitte lihtsalt teenusepakkujana. Siin on perekondlikud suhted, palju põlvest-põlve edasiantud väärtusi ja see tekitabki teise õhkkonna. Norma väärtused elavad inimestes, mitte paberi peal seinal. See, et inimestel on võimalus teha maailmatasemel asju, näitab “normakate” hinge – meile meeldib tööd teha, mõelda suurelt, tunda, et iga lüli on oluline osa suurest plaanist. Siin ollakse huvitatud igaühe individuaalsest arengust ja väärtustatakse inimsuhteid. Mulle väga meeldib, et Norma on tänu oma ajaloole konservatiivne ettevõte koos kindlate traditsioonide, kommete ja tavadega. Ettevõtlusmaastikul näen praegu aina enam nn vabakasvatust ja elementaarne austus jääb üha rohkem tagaplaanile. Ma ise olen konservatiiv ja armastan traditsioone, sarnaste väärtustega tööandjaga on au koostööd teha!

Palun ütle ühe lausega, mis teeb tööandjast unistuste tööandja ja kaugel on Norma sellest eesmärgist?

Unistuste tööandja tekitab igas oma töötajas tunde, et temast hoolitakse. Ma näen, et Norma pole tegelikult sellest eesmärgiks kaugel ning see juhtub kiiremini kui arvame. Juhid on väga arenemisvõimelised, tahavad õppida ja iga päev paremaks saada.

Milliseid soovitusi sina oma tipptegija pilgu ja kogemusega Normale annaksid?

  1. Kommunikatsioon – oluline on tagada kommunikatsiooni liikumine ka esimese astme töötajateni välja.
  2. Esimese astme juhtide koolitamine – näen, kui oluline on teha neile praktilisi koolitusi, mis parandaks nende igapäevatööd juhina. Näiteks juhtimisalased koolitused, sisaldades ka psühholoogiat ja suhtlemisoskust. Enesekindluse kasv seoses parema juhtimis-ja suhtlemisoskusega suurendab kastist välja mõtlemist, otsuste vastuvõtmise kiirust, ettepanekute tegemise julgust ja oma juhiga ausat suhtlemist.
  3. Arenguvestluste süsteem – arenguvestluste süsteem peaks olema sisuline, vestlused peaksid olema struktureeritud, sest nende käigus saadud info õigesti käsitlemine aitab ettevõtet viia järgmisele tasemele.

Mis on Norma peamised eelised teiste tööandjate ees?

  1. Tegemist on rahvusvahelise, suure ja stabiilse ettevõttega, mis läheb alati edasi ja mitte kunagi tagasi.
  2. Soodustatakse tugevat koostööd koolidega.
  3. Ollakse huvitatud oma inimeste arengust ja meeskonna koostööst.
  4. Tootmisprotsesside ühes majas olemine lihtsustab valdkonna mõistmist, samas on vastutus suurem. Inseneridele on Norma eriti äge koht, sest mujal Eestis ei näe kogu tootmisahelat ühes kohas.
  5. Ettevõtte juhatus on väga innovatiivne ja tark.

Kokkuvõtvalt ma näen, et rahulolematuse asemel tasub aru saada, et Normas on asjad väga hästi. Omast kogemusest võin öelda, et kuskil pole parem! Norma on suur ettevõtte, muudatuste tegemine võtab aega ja see eeldab töötajatelt kannatlikkust. Stabiilsus, mida ettevõte pakub, on praegusel ajal imetlusväärne ja seda peaksid hindama kõik töötajad. Hooliv suhtumine, individuaalne lähenemine, korrektselt makstud ametlik töötasu on väärtused, mida paljud ei paku.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust