Lehtmetalli stantsimine

Lehtmetalli lõikestantsimisel kasutame nii tava- kui ka silelõikestantsimist. Silelõikestantsimine võimaldab toota suurema täpsusega detaile ning ühtlasi tagada lõikepindade puhtust ning valmistoodete tasapinnalisust.

Tavastantsimises kasutame Invernizzi, Helmerdingi ning Kaiseri presse, millest suurim on 600-tonnise stantsimisjõuga Invernizzi transfeerpress. Kõik silelõikepressid on tarnitud Feintooli poolt.

Lisaks eelnevatele protsessidele kasutatakse väiksemaid üksikoperatsioonide presse detailide painutamiseks, avade faasimiseks jne.
Metallitöötlusosakond vormib aastas toodeteks ca 8500 tonni terast.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on suured autovalmistajad üle maailma nagu Audi, Bentley, Porsche, Volkswagen, Tesla ja paljud teised.

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

127 aastat kogemust