Jüri Beilmann – 50 aastat Normas!

RKB juhataja Vahur Leinberg: Normas hinnatakse arengut ja avameelset suhtlust

1891. aastast vaatamata kõikidele kriisidele, tormidele ning rasketele aegadele on AS Norma Eesti tööstuse lippu vankumatult kõrgel hoidnud. “Norma boonusteks on õppimine, töö iseloom ja metoodika, kuidas asju aetakse,” räägib RKB juhataja Vahur Leinberg, kes liigub edasi projektijuhi ametile ning otsib endale järeltulijat, kes RKB meeskonna juhtimise ja töö korraldamise üle võtaks.

Karjäär sai alguse praktikast

Vahuri karjäär Normas sai alguse 2013. aastal, pärast Võti Tulevikku messi külastamist. Talle tundus Norma tegevusvaldkond huvitav ning see oli talle ka esimene valik praktikakohaks. Praktikale asus ta esimese õppeaasta lõpus.

“Eks peamiseks faktoriks oli see, et sarnases mastaabis ja sellise profiiliga ettevõtet Eestis ei ole ja tahtsin saada ka praktilisi oskuseid,” selgitab ta, miks valis lamelihvimise pingi operaatori praktikakohaks Norma ning jäi pärast praktikat ka osalise tööajaga tööle. Üheks faktoriks praktikakoha valikul oli tollal tootearendust ja tootmistehnikat õppivale tudengile see, et Norma oli elukohale ja koolile väga lähedal. Tema sõnul on asukoht Normal suur boonus, hea bussiliiklus ja vajadusel sai tööle isegi jala tulla.

Kiire areng karjääriredelil

Karjääriredelil ronis Vahur Normas kooli kõrvalt kiiresti – läbitud sai bakalaureus, magister ning nüüd on ta doktorantuunis.  Eelkõige oli plaan minna silelõike alal konstruktoriks, kuid läbitud sai protsess protsessi kaupa – lihvimine, freesimine, CNC freesimine ja mõni aeg lukksepa praktikat remondijaoskonnas, lõpuks muidugi ka CAD insener. Pärast mõnda aastat disainerina tehti talle ettepanek hakata RKB juhatajaks, kellena ta on praegu töötanud kolm aastat ja kaks kuud. Nüüd suundub mees tööriistavabriku projektijuhiks ning otsib endale asendajat, kes tema töö üle võtaks.

RKB juhataja töö on mitmekesine

Vahuri sõnul hõlmab RKB juhataja töö inimestega suhtlemist ja juhtimist. “Töölisi on kuus, igapäevaselt on kontori töö juhendamine, inimeste nõustamine, konstruktorite abistamine, vajadusel graafikute koostamine, see on selline niinimetatult rutiinne köögipool,” selgitab ta kokkuvõtlikult. “Mis tegi selle töö huvitavaks ja elule väljakutsuvaks, oli suhtlemine klientidega, hinnapakkumisteks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistus, uute toodete arendamine ja teostatavuse hindamine koostöös klientide või Norma sisese tootearenduse osakonnaga.”

RKB töötajatel on algusest peale olnud võimalus rääkida kaasa tootearenduses. Need tooted, mis valmis disainitakse, kus iganes üle maailma, sealhulgas Normas kohapeal, tuleb ka ju valmis teha. “Norma rakised on minu meelest üks seeriatootmise  alustala, mille teeb tugevaks rakisega seotud meekonna pikajaline kogemus ja muidugi vahetu ning aus tagasiside rakiste kasutajatelt,” räägib ta. “Seega osaliselt algab see tootmine ikkagi rakistest ja seetõttu ongi RKB juhataja töökoha põhiline eesmärk, et need rakised oleksid võimalikult vastupidavad, töökindlad ja muidugi kaasaegsed.” Normas on tema sõnul suhteliselt vabad käed – väga huvitavad ja innovaatilised ideed on alati teretulnud ja tõenäousus neid ellu viia on suur.

Normas suhtlevad omavahel kõik osakonnad

Ringkond, kellega Normas suhtlema peab, on suur. Suhelda tuleb uuel RKB juhil praktiliselt kogu Normaga, alustades tööriistavabrikust, jätkates tootearenduse osakonnaga, müügi ja projekti meeskonnaga. Küll aga Normas on abi palumine ja teineteise aitamine tavapärane protsess. Kui sa ise vastust ei tea või sinu meeskond kahtleb, siis on võimalik küsida kõrval olevast osakonnast.

“Minu nägemus on see, et inimene peaks suhtlema vabalt ja suutma end väljendada võimalikult selgelt,” kirjeldab Vahur, millist inimest otsitakse. “Oma arvamus peab sellel inimesel kindlasti olema ja julgus seda välja öelda. Isegi kui vahel eksida, siis on su ümber alati kogenud ja abivalmis inimesed sind toetamas.”

Uuendused aitavad tööd paremini teha

Vahuri sõnul on tema alati see, kes otsib uuendustes positiivsust ja moodust, kuidas saaks asju kiiremini teha. “Suures ettevõttes hakkad väärtustama kogemust vanemate kolleegide näol, siinkohal toon näite projekteerimistarkvara uuendused, mis lubasid muuta töömeetodeid drastilisel kiiremaks. Kogemustega meekonnaliikmed küll keelitasid mitte iga uuendusega kaasa minemast, kuid potentsiaal oli ahvatlev, seega saigi uljalt otsus tehtud. Kahjuks pean tunnistama, et seekord eksisin,” selgitab ta.

Iga uuenduse või muudatusega tasub olla ettevaatlik, kindlasti on uuendustes oma võlu, kiiruse ja maast leitud potentsiaali näol, kuid sellega võib kaasneda ka peidetud valu, enamasti uute vigade näol, mis võivad kummitada kogu meeskonda kuid ja vahel ka kauem.

“Minu arvamus on, et uuendustega tuleb kaasa minna, kuid otsuseid tehes tasub toetuda nii faktidele kui ka oma meeskonna väärtuslikule kogemusele. Samas tasub olla konservatiivne suuremate muudatuste nagu näiteks projekteerimistarkvara vahetamisel uue vastu,” võtab ta teema lühidalt kokku.

Individuaalne väljaõpetamine uuele töötajale

Väljaõpe sõltub Vahuri sõnul sellest, mis taustaga inimene ettevõttesse siseneb ning on väga individuaalne. “Meil viivad koolitusi läbi oma ala spetsialistid, ning on garanteeritud, et vastused saavad kõik küsimused,” selgitab ta. “Individuaalne ja paindlik lähenemine on minu meelest üks suurimaid boonuseid Norma puhul.”

Tihti suudab uus töötaja ise välja tuua uue aspekti, mille peale juht kohe ei tule. “See kõik on kompromissi küsimus, kes, kuidas ja mida tahab, eesmärk on siiski lõpuks tulemuseni jõuda,” selgitab ta.

Väärtustatakse omavahelist suhtlemist ja arengut

Kui Vahur ise Normasse tuli, oli talle suureks toeks tema otsene juht Ragnel Priske. “Tihtipeale on tema pidanud lepitaja rollis olema minu kärsituse tõttu, nii mõnelgi korral temaga vestlus on toonud maa peale, võibolla ka ebamäärastest ootustest vabanemine ja üleüldiselt see suhtumine, kuidas asjadele läheneda,” on ta tänulik oma juhile.

Peamiselt õppis ta oma juhilt kannatlikust. “Tihtipeale ei liigu asjad suurettevõttes nii kiiresti, mis noorele ja uljale insenerile, äsja koolist välja lipsanud inimesele, meeldida võiks.  Mina oleks tahtnud näha mõnda muudatust võibolla päevade ja nädalatega, aga suures ettevõttes paratamatult inimestele selgeks tegemine, miks seda vaja on, õpetamine, üleüldiselt mõistmine ja muudatuse elluviimisega läheb võibolla kuid ja sa pead siiski pead vahel veel kolm korda üle rääkima, miks seda vaja on. Selline esialgne kärsitus oli kindlasti see, mida Ragnel suutis pidurdada ja vahel teeb seda siiani,” räägib ta.

Suureks plussiks peab ta ka seda, et Normas on suhtlus avameelne ja oma juhiga on ta pidanud tihtipeale mitmetunniseid konstruktiivseid vestlusi. Muidugi ka seda, et Normas nähakse kooli, õpinguid ning arengut väga positiivses valguses. “Arvestades seda, et ma olen töötanud põhimõtteliselt täiskohaga konstruktori ametikohal ja samal ajal teinud ka magistrantuuri, see nõuab kompromissi, ka töögraafikus ja olen selle eest tänulik,” räägib ta. “Tihtipeale ei saa kõik ajad olla 8-17, see paindlikkus on minul väga palju kaasa aidanud.”

Asja võti on avameelne suhtlemine

Üleüldiselt ma ütleks, et Norma boonus ongi õppimine ja individuaalne areng –  töö iseloom ja metoodika, kuidas asju aetakse. “Ei ole tähtis, mis ametipositsioonil sa ettevõttes asud, sul on alati võimalus oma arvamust avaldada, vajadusel isegi juhtkonna liikmeteni välja”, selgitab ta.

Vahur Leinberg on aru saanud, et sellist avameelset suhtlemist suurtes ettevõtetes tihtipeale ei kohta, väikestes ettevõtetes on see iseenesest loomulik, et suhtlus on avatud. “Eelis Norma puhul ongi avatus ja protsesside mitmekesisus, raske on Eestis samal tasemel ettevõtet leida, kus tehniline evolutsioon algab ideest ja lõppeb valmis tootega,” selgitab ta.

Tööriistavabriku juhataja Ragnel Priske: „Tööriistavabrik on Norma süda!“

Tänaseks omab Tööriistavabrik (edaspidi TRV) 60-aastast tegevusajalugu. Selle aja sees on TRV olnud ka eraldiseisev ettevõtte, täpsemalt aktsiaselts aastatel 1995 – 2007. Praeguseks on TRV AS Norma osa, mille põhitegevuseks on keeruliste spetsiaaltööriistade (milleks on rahvakeeles erinevad lõikestantsid ja pressvormid) projekteerimine, valmistamine ja seeriatootmiseks ettevalmistus.

„AS Norma on olnud ja on ka täna Eesti tööstuse üks lipulaev, kes on seilanud läbi tormiste majandustsüklite pea 130 aastat. Sealjuures on suudetud korduvalt ja edukalt ümber profileeruda, näiteks plekktoodete valmistajast ENSV nr.1 mänguasjade tootjaks ning sealt omakorda tunnustatud globaalseks autotööstuse turvavarustuse suurtootjaks,“ tutvustab Ragnel Priske oma tööandjat.

TTÜ mehaanikateaduskonna tudengina oli AS Norma Ragneli jaoks parim valik enda õppepraktika teostamiseks, nii tema teekond Metallivabriku rakiste remondijaoskonna meistri rollis 2003. aastal alguse saigi.

Meistri ametisse sisseelamine polnud kerge, kuna positsioon oli äärmiselt tehniline ja nõudis palju praktilist lähenemist, et tööriistalukksepa töö sisust, peensustest ja spetsiifikast täpselt aru saada. Vajaliku tehnilise kompetentsi saavutamine võttis aega pea kaks aastat, enne kui tundsin end tasemel, kus olin võimeline juhendama 10+ aastat töökogemusi omavaid oma ala tippspetsialiste.

Kes teeb, see jõuab

„Ettevõttesse investeeritud aastad on toonud minule hulganisti arenguvõimalusi ja andnud hindamatuid kogemusi. Oma karjääri jooksul olen vastu võtnud väljakutseid pea kümnel ametipositsioonil, alustades erinevatest meistri rollidest ja lõpetades juhtivate positsioonidega ostu, tootmise ja tehnika valdkonnas,“ meenutab Ragnel.

Suurem muutus leidis aset 2007 aasta märtsis, kui eraldiseisev ettevõte AS Tööriistavabrik juriidiline vorm lõpetas eksistentsi ning liikus AS Norma alla. See samm lõi aluse järgnevate aastate murrangulistele aegadele, millele aitas omakorda kaasa 2008 aasta järsk majanduslangus. „Võib öelda, et järgnevad aastad olid minu karjääri ühed põnevamad aastad, kuna lühikese perioodi vältel tuli täita väga vastutusrikkaid ametipositsioone,“ toob Ragnel välja.

Algav periood avas võimaluse siseneda uude maailma, rakiste hooldus- ja remondiprotsessi juurest nende kavandamise, disainimise ja valmistamise juurde. „Valdkond, mis mind paelus ning köidab tänaseni, lisaks koostöö oma valdkonna vaieldamatute tippspetsialistidega, kes on korduvalt tõestanud, et meis on olemas need vajalikud teadmised ja oskused, et saavutada läbimurre globaalsel areenil. Just seda tegime me 2008 aastal, kui Jaapani ja Šveitsi firma koostöö ei viinud 2 tegevusaasta vältel projekti positiivse lõpptulemuseni ning projekt jõudis otsapidi AS Norma lauale,“ meenutab Ragnel Priske. „AS Norma projektimeeskonna ja TRV koostöös viidi projekt aastaga edukalt lõpuni ning alustati suurseeriatootmisega siinsamas väikses Eestis, jättes selle saavutusega oma jalajälje globaalsele autotööstuse suurareenile.“ Täna võin julgelt öelda, et meie rakistega valmistatud detailid on kasutuses nii luksusbrändide nagu Bentley, Bugatti, Porsche, Tesla kui ka suurtootjate Mercedes, Audi, VW jt. brändide autodes.

Eesmärgiks üks Autoliv

Aastal 2010 tegi otsustava sammu globaalne auto turvasüsteeme tootev kontsern Autoliv, kes ostis AS Norma aktsionäridelt välja ning ettevõtte lahkus Tallinna börsilt. Sellega algas AS Norma jaoks uus ajastu, Autolivi ajastu. Sealt edasi viisid strateegilised otsused 2011 aastal Autolivi Saksamaa tehase Stakupress GmbH sulgemiseni, nende tootmine toodi osaliselt üle Eestisse. See oli väga suur väljakutse kogu ettevõttele ja kohalikule personalile, detailidesse laskumata. Algas sisemise töökultuuri muutus.

„Tol ajal külastasid meid tihti erinevad emaettevõtte spetsialistid, kelle ülesanne oli kohalike juhtide koolitamine ja juhendamine, eesmärgiga luua üks Autoliv, omada ühtset ettevõtte sisekultuuri, juhtimissüsteemi ja standardeid. See oli suure rahvusvahelise koostöö alguse periood, kus meilt oodati kiireid muutusi ja tulemusi. Aktiivse ja hea koostöö huvides leidsid toonane tootmisdirektor Peeter Tõniste ja tehnoloogiajuht Jüri Beilmann, et sisse tuleb viia struktuurimuudatus. Selle otsuse tulemusena usaldati minule Tööriistavabriku juhi roll,“ jutustab Ragnel oma teekonnast juhiks.

Riik riigis

Hinnanguliselt 97% Norma komponentide tootmiseks kasutatavatest spetsiaaltööriistadest on valmistatud just siinsamas, Tööriistavabrikus. TRV valmistatud stantsid ja pressvormid toodavad aastas 200 miljonit komponenti! „See on minu ja minu meeskonna jaoks suur vastutus, et tagada nende sadade rakiste korraline ja ennetav hooldusprotsess, kvaliteetsete varuosade olemasolu, kvalifitseeritud valmistamis- ja hoolduspersonali komplektsus, insenertehniline tugi jm. funktsioonid, sest ilma nende rakisteta on silmapilkselt halvatud kogu komponentide tootmisprotsess ja kliendilähetused,“ tõdeb Ragnel.

TRV üheks suureks eeliseks konkurentide ees on vahetu tagasiside seeriatootmisest, ekspluatatsiooniandmete analüüs võimaldab meil tegeleda rakiste pideva parendusprotsessiga, muutes oma tulevased tooted töökindlamaks, kuluefektiivsemaks, hooldussõbralikumaks ja kestvamaks. „Meie insenertehniline personal on aktiivselt kaasatud seeriatootmisest tulevate tehniliste probleemide lahendamisprotsessi. Samuti on meie CAD-insenerid osa meeskonnast, kes tegelevad uute toodete arendusprotsessiga, nad omavad vajalikku häält, et  rääkida kaasa ja mõjutada uute toodete disaini, aidates neid muuta prototüübist seeriatootmise kõlbulikuks.“

Kui me vaatame Autolivi globaalset ettevõtete võrgustikku, siis ei leia me teist sellist ettevõtet, kes valmistab rakiseid ehk spetsiaaltööriistu – Tööriistavabrik on unikaalne! Oma oskusteabe ja tehnoloogilise võimekuse poolest on TRV täna kindel Baltikumi ja Skandinaavia turuliider ning kuulub vaieldamatult Euroopa top 10 hulka!

Oskustööliste kasvulava

Õigete inimeste leidmine tööjõuturult läheb iga aastaga järjest keerulisemaks, kuna ametikoolide õppeprogrammides tööriistalukksepa eriala enam ei eksisteeri, pole piisavalt huvilisi. „Sellest lähtuvalt juurutasime ettevõttesiseselt tööriistalukksepa 5-astmelise koolitusprogrammi ning täna koolitame me kõik enda inimesed ise. Ametlik katseaeg Eesti Vabariigis on küll neli kuud, kuid koolitusprogrammi puhul me selle ajaga ei piirdu, vaid programm kestab seni, kuni tööriistalukksepp on omandanud vajalikud oskused, sooritanud positiivselt nii teoreetilise kui ka praktilise eksami, mis võimaldab temal asuda iseseisvale tööle,“ tutvustab Ragnel Priske. Sedasama lähenemist oleme laiendanud ja laiendamas ka ettevõtte teistesse üksustesse, et tagada kvalifitseeritud tööjõu pidev pealekasv.

Samuti teeb tööjõu olukorra raskeks fakt, et enamus selle sektori ettevõtteid, kes tegelevad spetsiaaltööriistade valmistamisega, töötavad ühes, äärmisel juhul kahes vahetuses, kuid meie suured töömahud seda ei võimalda. „Leida tippspetsialiste, kes meelsasti öises vahetuses töötavad, on äärmiselt keeruline,“ tõdeb Ragnel. Seetõttu oleme viimastel aastatel üha enam panustanud tootmisprotsesside arendustöösse, et leida võimalusi masinate automatiseerimiseks, vähendades seeläbi operaatori osatähtsust tootmisprotsessis.

Kõik peab klappima nagu kellavärk

„Me opereerime kõrgtäpses sektoris ja vajame inimesi, kes mõtlevad mikronites ning teevad oma tööd hinge ja pühendumusega,“ teatab vabriku juht. „Väiksemgi eksimus võib osutuda väga kalliks, seepärast ootan oma meeskonda kohuse- ja vastutustundega inimesi. Tuues mõned rahalised võrdlused, siis üks rakis maksab keskmiselt ühe korraliku Mercedese hinna ning teinekord tuleb meil valmistada ka Ferrari hinnasilti kandvaid rakiseid.“

Vastutusest tekkivat pinget aitab juba eos vähendada sisseelamisprotsess, mille käigus antakse uutele inimestele võimalus kõik valmistamisetapid läbi käia, saavutamaks vajaliku tunnetuse, saamaks aru töö sisust ja tehnoloogilistest võimalustest igas operatsioonis. „Eesmärk on saavutada üks mõttemaailm, üks ideoloogia, üks hingamine,“ julgustab Tööriistavabriku juht Ragnel Priske.

Norma värbamisspetsialist Margit Elts: „Kriisi ajal saab eriti selgeks, kas töö meeldib või mitte!“

Norma personaliosakonnas süvendatult värbamisega tegelev Margit Elts tõdeb, et praegune olukord on nii värbamises kui tööturul võrreldes veel vaid kuu aja taguse ajaga palju muutunud.

Margit on personalitöö ja juhtimisega kokku puutunud palju aastaid, olles enne Norma personalisaosakonda tulekut juhtival positsioonil. Juhina pidi ta tahes-tahtmata ka värbamisega tegelema ja just see talle kõige rohkem ka meeldis. Ühel hetkel ta tõdes, et soovibki spetsialiseeruda värbamisele ning läbi töökuulutuse ta Normasse kandideeris ja sai.

Mis praegu värbamismaailmas toimub?

Tööturu situatsioon on viimaste nädalatega oluliselt muutunud. Kuna paljud inimesed on jäänud töötuks, siis on ka töötuse määr oluliselt  tõusnud. Reaalses elus näeme suurenenud kandideerijate arvu, mis võiks ju olla hea uudis, aga samas peab olema realistlik ka kandidaatide sobivuses. Kuna praeguses kriisis on turism ja teenindus vaat et kõige suurema hoobi saanud, siis ma kahtlen endise teenindaja sobivuses tootmistöötajaks.

On näha, et inimestel on paanika ja otsitakse uusi töökohti. Samas on mul tunne, et tööd otsitakse keeruliste aegade üle elamiseks, mitte sooviga just nimelt seda tööd teha.

Mida sa praegu värbajana teistmoodi teed?

Tänu sellele, et paljud asjad on seiskunud, peatatud ja pausile pandud, on mul kui värbajal ka rohkem aega süveneda ja analüüsida nii värbamisprotsesse kui ka kandidaatide sobivust. Enne koroonast tingitud eriolukorda oli meil massvärbamine ning tööd rohkem kui teha jõudsin. Nüüd naudin võimalust rohkem aega võtta uute inimestega tutvumiseks, intervjuude läbiviimiseks ja nende analüüsimiseks. Loomulikult on tulnud teha muudatusi ka töömeetodites – kohtumiste asemel videokõned, rohkem telefonivestlusi ja e-kirjade saatmist.

Kuidas on meelestatus Normas?

Normas me ei vaata „päev korraga“, vaid „tund korraga“, sest asjad muutuvad väga ruttu. Kriisiga seonduvalt reageerime erinevatele võimalustele ja lahendustele kiiresti, omades tugevat eesmärki jääda parimal moel ellu. Üldiselt võtame aga võimalikult rahulikult ja vaatame, mis turul ning tootmissektoris toimuma hakkab. Inimestes on tajuda ärevust ja küsimusi esitatakse, kuid paanikat pole.

Praegu on vist eriti täpselt näha, kas töö meeldib või mitte. Mis sulle enda töö juures meeldib?

Mulle on alati meeldinud töö inimestega. Just erinevad inimtüübid, isiksused. Mulle meeldib suhelda, küsimusi esitada, koos analüüsida ja uurida, kuidas teine olukorda lahendaks jne. Ma olen lüli kandidaadi ja värbava juhi vahel, mistõttu kandidaatidega vesteldes püüan tema inimtüübist aru saada ning mõista, kas ta võiks värbava juhiga sobida. Sest kandidaat ei pea meeldima või sobima minuga, vaid just oma otsese juhiga. See aga eeldab ka juhi tundmist, mis mulle sobib – saab rohkem suhelda, süveneda inimloomusesse ja küsida.

Norma on tuntud selle poolest, et inimesed liiguvad firma siseselt. Paljud on tööl olnud 20-30 aastat! Millised inimesed teevad Normas karjääri?

Jah, Norma on suhtumisega, et absoluutselt igaühel on potentsiaal olemas karjääriredelil tõusmiseks, olenemata praegusest ametikohast. Meil on küllaga neid näiteid, kus tootmistöötajast on saanud juht! Norma soosib ettevõtte-sisest kasvamist, arenemist ja liikumist. Aga miski ei juhtu kandikul kätte tuues – inimene ise peab olema tubli, vastutustundlik, hakkaja. Võimalus on alati olemas, kuid algatus peab tulema inimese enda poolt. Silmad peavad särama, huvi kasvamiseks ja enesearenguks peab olema ning soov õppida uusi asju, liikuda väljapoole mugavustsooni.

Kui inimesel tekib liikumise soov, siis vaatame esimese asjana, mis talle ettevõtte sees võiks huvi pakkuda. Liikuda saab nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt erinevate osakondade vahel.

Normas väärtustatakse arenemist, õppimist, pidevat edasi liikumist. Kuidas sina end arendad?

Eelkõige läbi erinevate kogemuste, situatsioonide ja eluliste lahendamist vajavate ülesannete. Pidev inimestest huvitumine annab mulle igapäevaselt võimalusi arenemiseks, näha maailma teise silmade läbi ning mõista uusi perspektiive.

Loen ka palju artikleid ja raamatuid nii värbamisest, personalitööst laiemalt kui ka juhtimisest. Mind inspireerivad erinevad oma ala professionaalid, kes jagavad kogemusi, nippe ja õpetusi erinevate olukordade lahendamiseks. Just paelub mind juhtimiskultuur, mis on nii lai mõiste, et seda vist võibki uurima jääda!

Rääkides juhtidest – mida oled sina oma otseselt juhilt, personaliosakonna juhatajalt Heli Laupalt õppinud?

Mäletan selgelt meie esimest telefonivestlust – see kestis üle tunni ja mul oli tunne, nagu oleksime ammused tuttavad. Meil on Heliga väga sarnane stiil juhtimises ja asjaajamises, mistõttu on temaga koostöö meeldiv, sujuv ja innustav.

Kõige rohkem imetlen tema laia silmaringi ning oskust anda oma alluvatele vastutust. Läbi vastutuse andmise näitab ta oma usaldust, samas võimaldab see meeskonnal kasvada ja õnnestuda. Loomulikult hoiab ta kätt pulsil ja omab ülevaadet, kuid ta ei ole autoritaarne juht, kes hommikust õhtuni iga oma alluva sammu kontrollib. Ise vastutamine tekitab hea tunde, tahan anda endast parima ning mitte kuritarvitada juhi usaldust.

Mis on Sinu töös kõige suuremad väljakutsed?

Nii suures ettevõttes nagu Norma ei tule väljakutsetest kunagi puudu! On see siis praeguse äreva olukorraga toimetulek või kui mõne osakonna juht teatab, et tal on nädalaga vaja 20-40 uut töötajat. Tööd on palju, ülesanded otsa ei saa ning kogu aeg on keegi, kes vajab midagi. Õnneks on meil nii suurepärane personaliosakonna tiim – hoiame kokku, toetame teineteist ja oleme alati üksteise jaoks olemas nii oskuste, kogemuste kui vahel lihtsalt hea sõnaga.

Kuidas sa oma pingeid maandad?

Läbi huumori ja spordi. Lähen alati pärast tööpäeva rühmatrenni, sest erinevalt näiteks jooksmisest pean ma rühmatreeningul keskenduma treeneri juhistele. Kui avastan, et liigun vales suunas, siis tean, et mõtted on jälle tööle läinud ja ma ei olnud tähelepanuga treeneril. Pärast trenni olen töömõtetest välja tulnud ja päevastress maandatud.

Mida oled Normas töötatud aja jooksul kõige rohkem õppinud?

Tõenäoliselt seda, et tark ei torma. Normas muutuvad olukorrad, vajadused ja juhised lausa iga tund, mistõttu ei tasu kohe tegutsema hakata. Oma loomult olen kiire ja vahel isegi kärsitu, kuid olen õppinud ootama tunnike-kaks enne tegutsema asumist. Nüüd mõistan, et kohe ei pea reageerima, vaid tasub enne natuke oodata, infot koguda, analüüsida ja asjad rahulikult läbi mõelda. Seda oskust olen kasutama hakanud ka väljaspool tööd.

“Oleme avatud ja töökad – ja ootame enda juurde samasuguseid inimesi!” ütleb Norma töötaja Natalja

Natalja teekond Normasse oli paljuski juhuslik ja spontaanne. Nimelt otsisid nad sõbrannaga tööd ning jalutades mööda Laki tänavat astusid nad ka Normasse sisse, tutvustasid end personaliosakonnale ja kuna Norma otsis parasjagu uusi töötajaid, siis leidsidki nad endale töö. „Me ei teadnud, et Norma töötajaid otsib. Me lihtsalt kõndisime mööda Laki tänavat,“ ütlesid sõbrannad Norma personaliosakonnas. Mõlemad, nii Natalja kui ka sõbranna, töötavad tänini Normas.

Esmamulje oli hea

Tutvustaval ekskursioonil rabasid Nataljat kõige rohkem töötajad ise: „Olin šokeeritud, kui kiiresti inimesed töötavad, mõtlesin, et küll nad on ikka tublid!“ meenutab Natalja oma esimesi muljeid. Täna on ta kogenud operaator turvavööde tootmisliinil ja ise õpetab algajatele, kuidas töötada kiiresti ja kvaliteetselt. Natalja sõnul üritab ta uutele töötajatele edasi anda kõigepealt õiget tehnikat, sest kui tehnika on käes, siis kulgeb töö kergelt, veatult ja tõhusalt.

Katseaeg

Katseaeg kestab Normas klassikalised neli kuud ja Natalja arvates peaks sellest piisama, et süveneda töö peensustesse ja üldse aru saada, kas selline tegevus inimesele sobib. Natalja sõnul möödub katseaeg igaühel erinevat moodi: “Need, kellel on meie juures raske, võivad vahetada osakonda. Mõned inimesed töötavad aga kohe algusest peale nii, nagu nad oleksid seda teinud kogu elu.”

Mõnikord naasevad ettevõttesse ka inimesed, kes on Normas ka varem, ammu aega tagasi töötanud. “Mõnda aega läheb kohanemiseks, siis aga vanad õiged liigutused tulevad tagasi ja kõik hakkab laabuma,” kirjeldab Natalja „vanade uustulnukate“ kolleegide kogemust.

Kuidas Normas edasi jõuda?

Natalja nimetas omadusi ja oskusi, mis aitavad Normas edukat karjääri ehitada ja muuta oma töökogemust huvitavamaks:

  • Ideaalne algaja on töökas algaja: töötempo on kõrge ja täita tuleb nõutud norme, seega on vaja usinust ja vastupidavust. Seega on vaja olla usin.
  • Arvutioskused tulevad kasuks: paljusid tööprotsesse Normas kontrollitakse ja registreeritakse arvutiprogrammide kaudu. Arvutiga peab olema või saama sõbraks.
  • Oleme avatud inimesed ja ootame enda juurde samasuguseid“: Natalja väidab, et kolleegid on alati valmis aitama algajaid ja seletama kõike samm-sammult, kuid see algab inimese julgusest rääkida ausalt tekkivatest raskustest.
  • Keelteoskus soodustab karjäärikasvu: eriti väärtustatakse eesti ja inglise keele oskust – see on eduka kommunikatsiooni võti, mis annab ka võimaluse täisväärtuslikult osaleda rahvusvahelistes projektides.

Norma on tähelepanu väärt

Norma tööandjana ühendab endas mitut uhket põhiväärtust. Siin on täpselt koordineeritud erinevate osakondade koostöö. Kollektiiv on avatud ja toetav: “Kui meeskonnas on kõik hästi, siis kulgeb ka töö edukalt,” rõhutab Natalja. Normas on igaühel võimalus saada oma ala spetsialistiks, Natalja näiteks saab oma liinil täita mistahes operatsiooni – valmistada turvavöö linti, õmmelda kokku selle otsa, valmistada „keelt“, panna kokku korpust ja pakkida toodet.

Samuti tuleb ülemus töötajatele vastu ning proovib pakkuda paindlikku ajakava ja individuaalset lähenemist neile, kes seda vajavad: emadele väikeste lastega, üliõpilastele, kes paralleelselt õpivad ja läbivad praktikat ettevõttes ning neile, kes otsides sobivat ametit soovivad osakondade vahel liikuda. Just seetõttu on Norma meeskond nii stabiilne – siin tehakse kõike, et inimesed oleksid oma tööga rahul.

“Norma tähendab kiirust, võimalusi ja soovi teha head,” ütleb seitse aastat Normas töötav Natalja

Natalja mäletab, kuidas ta seitse aastat tagasi naasis Eestisse, olles mõnda aega töötanud välismaal. Kodumaal hakkas ta tööd otsima ning leidiski selle Normas. Ta alustas sorteerimis- ja pakendamistsehhis, nüüd töötab turvavööde tootmisliinil operaatorina. Nataljal on hea meel, et ta töötab stabiilses kohas, kus on kõrgtasemel juhtkond ja ühtne kollektiiv.

Mis asi on Norma?

  • Kiirus

“Norma tähendab kõigepealt kiirust,” ütleb Natalja, selgitades, et tootmises omab tähendust nii kvaliteet kui ka kvantiteet, kuna peab täitma teatud norme. Naise sõnul on kiire ja vilgas töö esimene asi, mis rabab uusi töötajaid.

  • Organiseeritus ja meeskonnatöö

Norma tööprotsessid on suurepäraselt korraldatud. Seda peab Natalja nii iga töötaja ja juhi kui ka ettevõtte kõikide osakondade teeneks: tooteid valmistatakse, kvaliteeti kontrollitakse, toodangut pakendatakse ja saadetakse ära – süsteem töötab täpselt nagu kellavärk.

  • Avatud suhtlus

Natalja rääkis, et töötajad võivad jätta oma ettepanekuid töötegevuse parendamiseks spetsiaalses arvutiprogrammis. “Programmi kaudu või isiklikus vestluses saab alati jagada ideid ja nendele alati ka reageeritakse,” väidab kogenud töötaja.

Kandideerivad kõik!

Natalja peab suureks eeliseks seda, et Norma uksed on avatud kõikidele inimestele, kes tahavad ausalt ja kvaliteetselt tööd teha. Kogemuse või hariduse puudumine pole peaaegu kunagi takistuseks. “Norma ise kasvatab, koolitab ja õpetab,” kommenteerib Natalja.

Kui uued inimesed saavad siia tööle, tutvuvad nad kõigepealt olulise dokumendi – tööjuhendiga, millele järgneb praktika: peab varuma energiat, kannatlikkust ja soovi. Kui juhtuvadki vead, siis on vahetusevanem või kogenumad töötajad valmis jagama oma teadmisi ja kõike detailselt seletama.

Rutiini ei ole, on olemas võimalused

Natalja väärtustab Norma inimestele individuaalselt lähenemist ja valikuvõimaluste tagamist. Samuti on soovi korral võimalus minna nädalavahetusel tööle ja teenida lisaraha. Juhul kui kellelegi ei sobi teatud ametikoht, ei pea ta kohe minema otsima uusi töökuulutusi, vaid võib proovida ennast Norma teistes osakondades, leides meelepärase positsiooni. “Siin ei seisa keegi paigal, me kõik saame asendada üksteist liinil. Meil puudub rutiin, vastupidi: on olemas palju võimalusi selleks, et teha oma töö mugavamaks ja huvitavamaks,” ütleb Natalja.

Normas töötamiseks on vajalik soov teha head

Natalja sõnul ootab Norma alati uusi aktiivseid inimesi, kes oskavad läheneda kõigele vastutustundlikult ja pööravad tähelepanu detailidele. “Autode ohutussüsteem on tõsine asi. Et Normas töötada on vaja soovi teha head!” selgitab Natalja, mis motiveerib inimesi iga päev usinalt tööd tegema. Natalja on sedavõrd tähelepanelik, et kui ta näiteks taksoga sõites märkab turvavöös puudusi, siis teatab sellest kohe juhile. „Norma pole lihtsalt töö, see on kutsumus ja eriline filosoofia!“ ütleb ta.

“Me päästame elusid!” – liinioperaator Jelena räägib tähendusrikkast tööst ning detailide ilust

Jelena töötab Normas juba aastast 2012. Esimest korda jõudis ta Normasse tegelikult juba 18-aastasena, kuid mõnda aega töötas mujal enne, kui taas Normasse naasis. Nüüd pole tal mõtteski mujale minna ja selleks on omad põhjused.

Norma on nagu magnet

Normasse tööle minemise esialgse idee sai Jelena oma õelt, kes samuti Normas töötas ja kelle jälgedes Jelena astus. Mingil hetkel otsustas ta aga minna otsima uusi kogemusi, tahtis teha koostööd teiste ettevõtete ja tööandjatega. Kuid igal pool oli millestki puudu, miski ei laabunud. Täna on Jelenal lihtne sõnastada, millised põhiväärtused tõmbasid ta Normasse tagasi: „Stabiilne töö, ühtne kollektiiv ja suurepärased ülemused. Selliseid väärtusi leiab ühes ettevõttes korraga päris harva!“ ütleb Jelena.

Igaüks tunneb vastutust

Praegu töötab Jelena turvavööde tootmisliinil operaatorina. Kõige tähtsam on see, et siin igaüks saab aru, et tegemist on inimelude päästmisega. “Me ei tee niisama tööd, kõik teavad, kuivõrd oluline see on. Me tahame, et iga meie tehtud detail oleks õige, kvaliteetne ja ilus!” ütleb Jelena.

Jelenaga töötab liinil veel kolm inimest. Töö kulgeb sujuvalt, suhtlus kolleegide vahel on väga produktiivne ja sõbralik. Pidevalt tuleb ka uusi inimesi juurde, keda nad osakonnas vastu võtavad ja kellele õpetavad ametialaseid peensusi.

Mida on uustulnukana oluline teada?

Esiteks tutvustatakse uutele töötajale liini ülesehitust ja tööprotsesse: kes milliseid ülesandeid täidab, kuidas tooteid õigesti paigutada ja pakendada. „Kõige rohkem väärtustatakse uustulnukates aktiivsust ja oskust kiiresti töösse süveneda. Hädavajalikud on vastutustunne ja soov saavutada oma töös perfektsust, kuna ebatäpsus võib tähendada ohtu inimeste tervisele või elule, mis on vastuvõetamatu,“ ütleb Jelena.

Samuti inspireerib Jelena uustulnukaid olema avatud, kartma ei peaks küsida ja kontakteeruda ülemuse või kolleegidega. Kõik on valmis aitama ja seletama nii kaua kuni tarvis. Kui aga midagi jääb algusest peale ebaselgeks, siis tekitab see tulevikus kindlasti raskusi. “Ärge kartke ja tundke kõige vastu huvi!” soovitab Jelena.

8-aastase töökogemuse järeldused

“Ausalt öeldes pole ma midagi paremat näinud!” kirjeldab Jelena oma töökohta. Ta on oma positsiooniga rahul, kuid ei välista, et tulevikus kasutab ta võimalust ettevõtte-siseselt kõrgemale ametikohale tõusta. Selleks peab Jelena sõnul kõigepealt tegema kvaliteetset tööd: “Innukust ja inimese püüdlikkust märgatakse meil alati!” teab Jelena. Tööandja on valmis aitama töötajatel areneda, korraldades regulaarseid täiendõppekursusi ja arvutiprogrammide alaseid koolitusi. Nii pole vähimatki kahtlust, et Jelena jätkab edukat karjääri Normas!

„Hea on minna tööle, kui ei teki rutiini,” ütleb otse ülikoolist Normasse tulnud Sander Ilves

Sander Ilves pürgis Normasse projektijuhina tööle samal ajal, kui ta oli lõpetamas Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehnomaterjalide ja turunduse eriala. Suurettevõttesse tõukas teda kandideerima asjaolu, et sinna oodati just sellise eriala teadmiste ja oskustega töötajat nagu tema.

Sandri sõnul oli tema kindlaks eeliseks eelnev kogemus: „Mul oli töökogemus ja seda Normas hinnatakse.”

Vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ametikoht

Nüüdseks on Sander töötanud Normas peaaegu kaks aastat ja ta ütleb kindlalt: „Normas ei hakka kunagi igav.” Nimelt töötab mees projektijuhina tööstustehnoloogia- ja müügiosakonnas, kus iga päev on võimalus õppida midagi uut. „Mida aeg edasi, seda pädevamaks ma saan,“ kinnitab Sander.

Teistest ettevõtetest, kus Sander varem töötas, erineb Norma tema arvates just oma tootmisprotsesside poolest, mis tähendab, et kogu tootmine on võimalik ära teha majasiseselt, alustades toote disainist kuni lõpp-produktini välja. „Kui võrrelda teiste Autolivi tehastega, siis on meil olemas ka tööriistavabrik, mis annab minu arust teiste ees eelise,” arvab Sander.

Oma ametikoha üheks suurimaks väljakutseks nimetab noormees osakondade vahelise kommunikatsiooni tagamist. Et informatsioon jõuaks oleks sujuv, peab projektijuhil olema oskus inimestega suhelda ja baasteadmised oma tööst.

Projektijuhina puutub ta kokku detailide tootmisega, rakiste valmistamisega, kuid ka erinevat laadi projektidega. „Hea on tööle tulla, kui ei teki rutiini,” sõnab Sander.

Tark ei torma!

Suurettevõttes töötades peab suhtlema eri osakondadega. Just see on Sandri arvates tema ametikohal üheks eeliseks. Ta on õppinud erinevaid kanaleid pidi teiste inimestega paremini kontakti saama. Siiski nimetab ta pea kahe tööaasta jooksul kõige tähtsamaks õppetunniks mõttetera, et alati ei ole mõtet tormata: „Tark ei torma! Pigem tuleb võtta samm tagasi, analüüsida ja alles siis teha otsus,” ütleb ta ja lisab, et selle oskuse, mis kandub edasi ka igapäevaellu, õppis ta oma kolleegidelt, sealhulgas ka otsestelt juhtidelt.

Vastuvõtt oli soe ja toetav

„Mul ei olnud paljude tööprotsesside kohta teadmisi ega vajalikke oskusi,” meenutab mees ja arvab, et oli väga positiivne, et teda kui uut töölist julgustati abi küsima. „Kui sa küsid abi, siis kõik sind aitavad ja õpetavad ka. Ei ole nii, et keegi lööks ukse kinni!“

Mis peamine – ka pika tööstaažiga oma eriala spetsialistid, kellelt Sandri sõnul oli väga hea õppida, olid teda igati valmis aitama ja juhendama. „Pigem aidatakse ja tehakse meeskonnatööd, kui lubatakse takistustel tekkida.”

Normakad suhtlevad ka muul ajal

Normas hinnatakse sporti ja aktiivset eluviisi: „Tänu Norma spordiklubile toimuvad iga kuu spordiüritused ja mõõduvõtmised eri osakondade vahel,” selgitab Sander, kuidas sealsed töötajad suhtlevad aktiivselt ka väljaspool tööd.

Karjäär Normas

Karjääriredelil tõusmiseks peab tema arvates olema inimesel:

  • hea suhtlusoskus;
  • huvi oma tegevuse vastu;
  • oskus leida probleemidele lahendusi ja takistusi võtta kui väljakutseid

Värske normakana näeb Sander end projektijuhi ametikohal kindlasti ka lähitulevikus.

TULE MEILE PRAKTIKALE!

Oled tudeng ning otsid praktikakohta?

Norma ootab oma meeskonnaga liituma asjalikke tudengeid, kes soovivad praktikakogemust rahvusvahelises ja suures ettevõttes!

Kas sa teadsid, et väga suur osa Normas töötavatest inseneridest, logistikutest ja nii mõnigi juhtidest on alustanud omal ajal praktikandi kohast? Kuna Norma soosib väga firmasisest arengut, siis on tublil, hakkajal ja arenemisvõimelisel inimesel Normas suhteliselt kerge pidevalt kasvada, uusi ametipositsioone õppida ja end pidevalt proovile panna.

Normas kestab praktika üldiselt kuni kuus kuud, pärast mida vaadatakse üle inimese enda soovid-vajadused ning Norma-poolne tagasiside. Kui inimene ise on ambitsioonikas, näitab üles initsiatiivi ning sobib oma isiksusega meeskonda, siis on suhteliselt suur tõenäosus pärast praktika lõppu ka tööpakkumine saada. Niisiis on praktikakoht positiivne kogemus esimeseks kogemuseks tööalaselt, mille käigus saab tudeng tundma õppida Normat ja vastupidi.

Ja tudengid Normale meeldivad!

Üleüldse toetab Norma sisepoliitika õppimist, arengut ja pidevat enesetäiendamist, mistõttu ollakse mõistvad, leitakse kompromisse ja võetakse arvesse kooligraafikut. Paindlikkus, koostöö ja suurema pildi nägemine on Norma ühed põhiväärtused, eriti just õppijate suunas.

Kui sa tuled Normasse praktikale, siis määratakse sulle juhendaja. Temalt saad alati kõike küsida, uurida ja ta juhendab sind nii tööalaselt kui ka Norma üleüldiste küsimustega. Ka kõik osakonnad on meil sõbralikud ja praktikantidele avatud, sest pidevalt areneva ettevõttena tervitame alati uusi inimesi! Me õpetame, arendame, harime ja juhendame oma praktikante kui täisväärtuslikku vara, lootes, et paljudest praktikantidest saavad meie pikaaegsed kolleegid.

Seega – kui sina tunned, et Norma võiks olla su praktikakoht, siis kandideeri julgelt!

Saada oma CV või küsi praktikaavalduse blanketti – NOR-HR@autoliv.com

 

“Normas käib elu täie hooga!” – räägivad ja tõestavad Irina ja Tatjana

Irina ja Tatjana on Normasse armunud juba noorest east. Nad on töötanud ettevõttes umbes 30 aastat ega kujuta enda jaoks ette paremat kohta. Artiklis vastavad naised küsimustele „kes, kuidas ning miks“.

Sest on põnev!

Töötajad jutustavad, et Norma pakub alati põnevaid väljakutseid, rahvusvahelisi algatusi, kursusi ja ärireise. Irina õppis näiteks pool aastat Rootsis ja osales ka Poolas toimunud projektis. Alguses oli tal loomulikult hirmus, aga olles noor inglise keelt valdav tudeng, võttis ta ennast kokku ja sai suurepärase rahvusvahelise kogemuse.

Normas on toredad inimesed, tsehhid on pärast remonti valgusrikkad ja ilusad, pidevalt avatakse uusi liine. “Mul polnud kunagi kiusatust minna kuskile mujale. Siin saab omandada nii palju oskusi ning töö ise on mitmekesine,“ räägib Tatjana sellest, mis toetab tema entusiasmi.

Pole kirurg, vaid päästab elusid

Irina tuli ettevõttesse tööle 17-aastasena. Ta alustas turvavööde valmistamisest: “Kunagi tahtsin saada kirurgiks, kuid see plaan ei realiseerunud. See-eest päästan ma nüüd inimeste elusid teisel moel!” – nii aitas Norma Irinal täita oma unistuse kõigele vaatamata. Peaasi, et tal on üllas eesmärk!

Naine mäletab siiani, kui tähtsad ja autoriteetsed tundusid talle kogenumad kolleegid, kes avasid talle kohe alguses ameti olemuse ja vastutuse taseme. Tänu sellisele “kasvatusele” õppis Irina kõike kiiresti, jättis meelde iga artikli numbri, iga töötaja nägugi oli meeles – Irina töötas kirurgilise täpsusega.

Vaade kõrvalt

Norma ajaloos olid ka raskemad ajad, mil ettevõte oli sulgemise äärel ja liinid seisid. Siis läksid paljud töötajad teistele töökohtadele lisa teenima, kuid olles võrrelnud tingimusi ja võimalusi naasid nad tagasi. „Teiste ettevõtetega võrreldes on siin hea ja inimsõbralik sisepoliitika. Meil tullakse alati vastu ja kõik hoiavad ühte nii tööl kui ka tööväliselt,” selgitab Tatjana. Täna tegutseb ettevõte täisvõimsusel: Norma kasvab, võtab osa Euroopa projektidest ning ootab meeskonda uusi inimesi.

Avatud uksed

Norma otsib ja leiab palju uusi töötajaid. Irina kohtab iga päev 5-6 uut inimest, viib läbi ekskursioone, näitab kõike. Nii saab kohe aru, kas huvid ja prioriteedid klapivad: “Ma motiveerin uustulnukaid küsima absoluutselt kõige kohta – alates palga suurusest kuni võimaluseni võtta vabu päevi,” ütleb Irina. Tasub olla avatud, uurida ettevõtte iga nurka ja olla prooviperioodi ajal maksimaalselt uudishimulik. Siis hakkab kõik laabuma ja igaüks leiab oma koha.

Täpsus on kuningate viisakus

“Ai-ai-ai, nii ei tohi!” rääkisid kunagi vanemad töötajad hilinejatele. Ajad on muutunud, punktuaalsust aga hinnatakse endiselt. Elementaarne tööeetika: kui midagi juhtus, peab ise kohe teatama, selgitama põhjust. Tatjana väidab, et kõiki saab alati kätte: “Tööl ja kodus, telefoni või arvuti kaudu – meie ülemused on alati kättesaadavad.”

Perekond tuleb alati appi

Perekonna all me mõtlevad naised Norma sõbralikku meeskonda. Töötajad on valmis andma ennast parima, et ainult väljaõpe ja töö edeneksid suurepäraselt. Irina ja Tatjana on harjunud vastama “Jah, muidugi!”, kui neilt palutakse abi.

Naised usuvad, et miski pole võimatu. Irina ja Tatjana täiendasid Normas oma eesti keele oskusi, ka kõigi teiste keelebarjääri probleem lahendatakse kohapeal. Samuti nägid nad korduvalt, kuidas toetatakse töötajaid, kes ebaõnnestumiste puhul hakkasid kartma ja lootust kaotama: neid ei jäeta üksinda, korraldatakse täiendavaid kursusi. Polegi palju vaja: üksnes usku endasse ja veidi rohkem aega.

Irina ja Tatjana jälgivad tähelepanelikult oma inimeste edusamme. Kui keegi paistab silma innukuse poolest, taotlevad nad selle inimese jaoks preemiat. “Peale kõike on meiega ka hästi lõbus!” lubab Tatjana. Selles pole kahtlustki – aastavahetuse õhtuks õmblevad naised kostüüme ja etendavad talvemuinasjutte. Irina ja Tatjana armastavad oma tööd ning panevad ka teisi sellesse armuma.

Käsitsi tööst automatiseeritud pressini: Norma evolutsioonist räägivad Valentina, Anatoli ja Tarmo

Valentina ja Anatoli tulid Normasse 26 aastat tagasi, kogedes veel seda aega, kui tsehhides tehti käsitsi tööd ning defektse detaili kohta koostati aruanne paberilehel. Tarmo töötab siin alates 2001. aastast. Autotööstus pole tema jaoks võõras valdkond, kuna ka tema haridus ja varasemad töökohad olid seotud autodega.

Erialane töö

Paljud inimesed leiavad Normas erialase töö. Valentina tegeles stantsimise ja kontaktkeevitamisega veel enne Normasse tulekut, ka Anatoli sai Normas tööd vastavalt juba omandatud erialale. Tarmo rõhutab, et tal oli hea meel leida siit kindel ja ametlik töökoht pärast ebastabiilset 90ndate perioodi. Esimese tööaasta lõpus sai ta endale tänu ametlikule töökohale ka pangalaenu võtta ja viia ellu oma suur unistus: “Raha saamiseks oli mul vaja olla pangas „usaldusväärses nimekirjas”. Mulle anti laenu ja ma ostsin endale maamaja,” meenutab Tarmo õnnelikku hetke.

Kord ja distsipliin

Esimene asi, mida kõik kolm uut töötajat ettevõttesse jõudes hindasid, oli eeskujulik distsipliin ja kord, sest just seda igatsesid nad oma varasemates tootmisettevõtetes. “Eelmisel tööl võisid inimesed päeva lõpus jätta detailid laiali loobituna pressi ümber,” meenutab Valentina nördimusega. Normas on kõik teisiti: nii tootmisprotsessid kui ka inimsuhted on täpselt reguleeritud. Võib-olla tänu sellele elas Norma üle palju raskeid aegu, mis omal ajal teised vabrikud põhja ajas. Siin toodetakse vajalikke ja kvaliteetseid tooteid, nii et Norma töötab tänagi täie võimsusega ja ootab uusi inimesi.

Mehaanikast automatiseerituseni

“Käsitöö, mida olen näinud oma teekonna alguses, tänapäeval enam ei eksisteeri. Nüüd teeb üks press viie inimese töö ära,“ räägib Tarmo. Kõik kolm töötajat nägid oma silmadega, kuidas lihtsaid mehaanilisi seadmeid asendati järjest automatiseeritud pressidega. “Programme pidevalt täiustatakse, mis kergendab asju. Samas peab muidugi süvenema ja omandama arvutioskusi,” kirjeldab Valentina tänapäevaseid tööprotsesse, lisades et kaasaegne arvuti võib isegi osutada defektsetele detailidele, mis säästab palju aega ja vaeva.

Töögraafik

Töö Normas kulgeb kolmes vahetuses. Kui töötajal on terviseprobleemid või pere ja väikesed lapsed, võib alati meistriga kokku leppida sobivama ajakava koostamiseks. Tänu sellisele paindlikule suhtumisele tunnevad inimesed end ettevõttes mugavalt ja jäävad siia tööle pikkadeks aastateks. “Oleme töötanud mõne kolleegiga 10-20 aastat koos ja ka väljaspool tööd suhtleme nagu tõeline pere,” kinnitavad Tarmo ja Valentina. Tsehhis töötavad ka 70-aastased naised ega planeeri veel karjääri lõpetada. Nende eeskuju räägib enda eest ning innustab teisi: “Ma kavatsen samamoodi töötada nii kaua kuni jaksan!” ütleb Valentina.

Mis Normas pakub rõõmu?

Norma töötajad hindavad alati abivalmis kolleege ja sooja õhkkonda. Samuti on nad uhked tehnilise arengu üle: “Ilmuvad uued seadmed, võib midagi uut juurde õppida ja saada ka palgatõusu,” räägib Tarmo. Valentina toob plussina välja ühtlast töökoormust – kui ülesanded on võrdselt jagatud ning rakendatakse nutikaid ja täpseid tehnoloogiaid, siis kulgeb ka töö rahulikumalt.

Karjäär

Normas on olemas karjäärivõimalused. “Ettevõtte-siseselt on alati võimalik edasi liikuda, peaasi et endal soov oleks,” jagab Valentina. Kuna ettevõte on suur ja rahvusvaheline ning kasutusel on kaasaegsed seadmed ja programmid, tuleb kasuks inglise keele oskus. Inglise keelt valdavatel töötajatel on suurepärased võimalused edasi jõuda ja end tõestada.

Norma õpetab väärtustama elu

Norma toodab autode turvasüsteeme. Töötajatele räägitakse ja näidatakse videoid sellest, kuidas see kõik lõppkokkuvõttes töötab ja kuivõrd oluline on: “Ma kinnitan alati turvavöö. Nüüd ei saagi turvavööd kinnitamata sõita – auto annab kohe hoiatussignaali,” ütleb Tarmo. Valentina tuletab meelde, et ka bussis peab turvavöö kinnitama, muidu võib saada tõsiseid vigastusi. Inimesed, kes ise osalevad elupäästvate seadmete tootmises, väärtustavad nii enda kui teiste elu.

Kogenud normakad: Maksim ja Svetlana räägivad tööst ja karjäärisammudest

Võrreldes näed rohkem

Kui Maksim tuli 2012. aastal sõjaväest tagasi, plaanis ta raha koguda Tallinna tehnikaülikooli lõpetamiseks. Selleks läks ta tööle temale tuttavasse kohta – Normasse, kus 20 aastat töötas ta ema. Maksim alustas galvaanika osakonnas õpilasena ja liikus tasapisi edasi.

Svetlana sattus ettevõttesse tuttava kaudu: mõtte andis talle naabrinaine, kes töötas Normas personalispetsialistina. Alguses tegeles Svetlana turvavööde tootmisega, seejärel liikus edasi galvaanika osakonda.

Nii Maksimil kui ka Svetlanal oli, millega võrrelda oma uut töökohta. Maksim näiteks mäletas ettevõtet lapsepõlvest saadik ning seda, et seal valitses alati perekondlik atmosfäär ja korraldati sündmusi ka lastele. Samuti saavad Maksim ja Svetlana kõrvutada Normat varasemate tööandjatega. Mõlemad on mõnda aega töötanud Ericssonis ja kolleegid lausuvad ühehäälselt, et seal on kõik range ja reglementeeritud, vähem vahetut suhtlust ülemustega. “Normas aga saab misiganes küsimustega julgelt ülemuse poole pöörduda,” võrdlevad nad.

Kui palutakse ületunde teha

Ületunnid on oluline aspekt, mis huvitab kõiki töötajaid. Maksimi sõnul juhtub mõnikord, et palutakse töötada rohkem, sellisel juhul motiveeritakse inimesi rahaliselt. “Või pakutakse alternatiivi, näiteks võimalust võtta vabu päevi – sõltub sellest, kuidas te kokku lepite,” ütleb Maksim. Svetlanal on selles osas teistsugune kogemus. Ta ei ole kokku puutunud olukorraga, kus ta oleks pidanud tegema ületunde. Peale 8-tunnist tööpäeva lähevad tema osakonna töötajad rahulikult koju.

Keegi ei istu tegevuseta

Maksim on Normas töötanud 7, Svetlana 16 aastat. Selle aja jooksul õnnestus neil kogeda arengu dünaamikat ja töökoormuse intensiivsust. Viis aastat galvaanika osakonnas töötanud Maksimile pakuti süsteemitootmise operaatori kohta. Tema jäi oma endisele positsioonile, kuid vajadusel ta tuleb ja teeb operaatori tööd. Üldiselt jõudis Maksim tutvuda paljude ettevõtte osakondade ja erialadega. Sama räägib ka Svetlana: “Kui on vaja kedagi asendada teises kohas ja meie osakonnas on palju töötajaid, siis „laenatakse“ meid ajutiselt. Keegi ei istu Normas ilma tööta ning tänu sellele rikastuvad töötajad uute kogemuste ja teadmistega. Tore on see, et meeskond, kes kõvasti töötas ja täitis plaani, saab boonuseid – just need inimesed, kes tegid produktiivselt tööd selles vahetuses!“

Meeste ja naiste vahelise tööjaotuse kohta ütlevad Maksim ja Svetlana, et peaaegu kõik saavad teha kõike. Naised hoiduvad ainult otsesest kontaktist keemiaga – näiteks filtrite vahetamises ja vannide puhastamises.

Karjäär: trepist üles!

Normas on head karjäärivõimalused. Maksim alustas galvaanikaõpilasena, seejärel ta sai teise kategooria ja lõpuks – esimese. Ta tunnistab, et üks ja sama töö muutub lõpuks tüütuks, seetõttu on tal hea meel, et Normas antakse võimalust proovida ennast uutes valdkondades. “Mul õnnestus kõigis vahetustes töötada absoluutselt igal positsioonil,” ütleb ta ja lisab, et siin saab õppida kõike. Toimuvad kursused ning töötajad õpetavad üksteist. Svetlana usub samuti, et kõik, kellel on hea kontakt juhtide ja meeskonnaga ning soov liikuda edasi, saavad Normas karjääri teha: “Kui teil on huvi, võite julgelt „trepist üles liikuda“,” jagab ta edu saladust. Uued töökuulutused ilmuvad üsna sageli: alati võib minna personalijuhi juurde, et saada rohkem teada töökohast ning esitada oma kandidatuuri.

Muudatuste juurutamine

Normas juurutatakse muudatused üsna selgelt ja organiseeritult: kui tuleb kaebus kliendilt või lisatakse uued reeglid, siis koostatakse ka uued juhendid, millest teavitatakse töötajaid. Mitte kõiki korraga, et oleks mugavam omandada uut informatsiooni.

Kui uued plaanid eeldavad suuremat tootlikkust, on see päris raske ja Svetlana sõnul võib see alguses veidi hirmutada. „Pärast aga harjud uue rütmiga ära ja asi muutub hoopis huvitavamaks,“ – räägib naine.

Peod ja vaba aeg

Svetlana sõnul annavad korporatiivpidustused, sport, uusaasta- ja muud pühad suurepärase võimaluse kohtuda töösõpradega, kellest mõned teavad teineteist juba 15–20 aastat ja samal ajal tutvuda uute kolleegidega.

Norma toetab oma inimesi erinevates olukordades: 1. septembril kingitakse töötajate koolilastele seljakotte, töötajate juubeleid tähistatakse, matuste korral toetatakse perekondi rahaliselt. Ja muidugi antakse välja ka traditsioonilist jõulupreemiat.

Maksimi sõnul on ametiliit sõlminud lepingud erinevate spordiasutustega – basseinide ja spordisaalidega, mida saab töötõendiga soodsamalt külastada.

Norma alati maksab

Üheks kaalukaks Norma plussiks on alati õigel ajal välja makstud palk. “Siin on stabiilne palk, puhkusetasu, haigushüvitised,” kinnitab Maksim üldtuntud tõde. Ainult üks kord teatas ülemus eeldatavast viivitusest seoses tehniliste probleemidega, kuid nad said ka selle olukorraga aegsasti hakkama, ning raha oli õigeks ajaks üle kantud. Kui seoses palgaga on mingeid küsimusi, võib alati pöörduda raamatupidamisosakonda, kus kõik lahendatakse väga kiiresti ja professionaalselt.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust