Kvaliteet ja keskkond

Katsekeskus ja mõõtelabor

Kvaliteedi kõrge tase on vältimatu, et olla usaldusväärne turvasüsteemide ja komponentide tarnija autotööstusele. Toodete kvaliteedi kontrollimine ja katsetamine toimub tootmisprotsessi erinevates staadiumides, tootmisüksuste laborites ja ohutusrihmade katsekeskuses ja mõõtelaboris, mis on varustatud kaasaegsete mõõtevahendite ja katseseadmetega.

Norma AS ohutusrihmade katsekeskus on akrediteeritud ISO/IEC 17025 “Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded” alusel ja seda kasutatakse samuti katsebaasina autoohutusrihmade Eestis sertifitseerimisel märgile E29.

Akrediteerimiskeskuse sertifikaat

Kvaliteedijuhtimissüsteem

Meie tooted päästavad elusid ja ei saa kunagi teist võimalust.

Oleme kohustunud pakkuda parima kvaliteedi, turvalisuse ja võimekusega tooteid ja teenuseid. Meie igapäevased tegevused on suunatud riskide vähendamisele ja „0 defekti“ saavutamisele, et kindlustada toodete vastavus kliendi ja kohaldatavatele seadusandlikele nõuetele.

Sertifikaat

Toodete kontroll ja katsetamine

Kvaliteedi kõrge tase on vältimatu, et olla usaldusväärne turvasüsteemide ja komponentide tarnija autotööstusele. Toodete kvaliteedi kontrollimine ja katsetamine toimub tootmisprotsessi erinevates staadiumides, mõõtekeskuses ja katsekeskuses, mis kõik on varustatud kaasaegsete mõõtevahendite ja katseseadmetega.

Norma AS katsekeskus on akrediteeritud ISO/IEC 17025 “Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded” alusel

Akrediteerimiskeskuse sertifikaat

Keskkonnajuhtimissüsteem

Meie eesmärgiks on valmistada tooteid nii, et nende keskkonnamõjud valmistamisel, kasutamisel ja kasutusest kõrvaldamisel oleksid minimaalsed, sealjuures mitte tehes järeleandmisi toote kvaliteedi ja ohutuse arvelt.

Äritegevuses suhtume säästlikult ja vastutustundlikult keskkonda ning hoolivalt oma töötajatesse, koostööpartneritesse ja klientidesse.

Ettevõttes loodud ja rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab autoohutusrihmade ja turvasüsteemide ning metall- ja plastmasskomponentide arendamist, tootmist ja tarnimist autotööstusele, rakendades järgnevaid protsesse: metallide töötlemine, plastivalu, galvaaniline pinnakatmine, koostamine, survevaluvormide ja stantside kavandamine ning valmistamine.

KJS hõlmab ka materjalide ja toodete ostmist, logistikat, hoonete ja energiaressursside haldamist.
Normas rakendatud juhtimissüteem on sertifitseeeritud ISO14001 nõuetele

Keskkonnapoliitika

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

135 aastat kogemust