Norma portree: kes see on, kuidas seda leida ja vallata? – karjääri, juhtimise kunsti ja ettevõtte poliitika üle arutleb AMT-juht Andrei Matvejev

Norma portree: kes see on, kuidas seda leida ja vallata? – karjääri, juhtimise kunsti ja ettevõtte poliitika üle arutleb AMT-juht Andrei Matvejev

Andrei Matvejev tuli Normasse sõbra õhutusel. Tutvustav ekskursioon suurettevõttes ei möödunud asjata, ning meeldiv mulje määras noormehe edasise töökoha ja eduka karjääri. Täna saab ta jagada oma kogemusi ja öelda, miks üks kord nähes Normat ta ei taha siit lahkuda, ning kuidas arenevad töötajad ja ettevõte ise.

Tulin, nägin, jäin!

Andrei Matvejev oli veel tudeng, kui sai teada, et Normas vajatakse uusi töötajaid. Kunagi ei ole üleliigne minna kuskile ja tutvuda inimeste, tingimuste ja tegevusalaga. Talle meeldis see, mida ta nägi, ja lahendus tekkis iseenesest: lisaks õppimisele oleks tore pühendada mõnda eluperioodi tootmistööle. Kui varasematel töökohtadel ei jäänud Andrei kauemaks kui pooleteist aastat, siis Normas kõik kujunes teistmoodi. Kolm aastat töötas ta operaatorina ja saavutas seejärel AMT-juhi kohta, millel ta tegutseb juba viis aastat.

Inimlik tegur

Kõigepealt paelus Andreit sõbralik meeskond. Normas ei tunne keegi ennast üksikuna. Kolleegid on nagu ühe ahela lülid: kui kellelgi miski ei õnnestu, siis kannatab kogu protsess. Selle tõttu Normas ei unustata, et oluline pole mitte ainult lõpptulemus, vaid ka see, kuidas kolleegid ülesannetega hakkama saavad, ning kuidas koos raskusi ületada. Tänu sellele on ettevõttes soe õhkkond, ja inimesed lähevad tööle mõnuga.

Olulist rolli meeskonna tunde tugevdamisel mängivad ühised üritused, näiteks suvepäevad ja talvised pühad. Nii tekkivad võimalused tööväliseks suhtlemiseks erinevate osakondade esindajate vahel. “Töötada on mugavam, kui tunned mitte ainult oma tiimi, vaid ka ettevõtte teisi töötajaid,” selgitab Andrei.

Karjäär ja areng

Norma pakub palju võimalusi töötajate täiendõppeks ja professionaalseks arenguks. Regulaarselt korraldatakse kursuseid, mis on pühendatud tootmise kvaliteedi arendamisele, töö ergonoomikale ja efektiivsusele. Kui inimesel on soov areneda ja ta näeb vaeva, ei jää see märkamata: “Meil on kasvupotentsiaali,” kinnitab AMT-juht.

Samuti saab siin igaüks liikuda oma individuaalset karjääriteed pidi. Kui töötaja tahab areneda tema jaoks uues valdkonnas, kuna ta on oma tegevuses juba saavutanud teatud taset, kindlasti leitakse talle lähenemisviisi ja pakutakse alternatiivseid variante. Ettevõte on väga suur, tööprofiile on palju – stantsimine, galvaanika, termiline töötlemine jne. „Eks kui töötaja tunneb ebamugavust ja töö muutub tema jaoks tüütuks, siis tema huvi töö vastu ja tootlikkus langevad. Sellisel juhul lahkub ta lihtsalt ettevõttest,” kommenteerib Andrei, ja selle loogikaga on raske mitte nõustada.

Kui uus koht ei sobi, võib alati eelmisele ametile tagasi tulla – erinevalt väikeettevõtetest läheneb Norma sellele küsimusele põhjalikult ja paindlikult!

Norma on hea õpetaja

Andreile imponeerib Norma distsipliin, teadlikkus ja toimingute järjepidevus. Siin ei juhtu kunagi nii, et alguses püstitatud ülesanne läheb seejärel tagaplaanile, kuna see pole enam aktuaalne. Sellisel tööl on hea treenida keskendumist, meelekindlust ja kannatlikkust: „Kõik ei tule esimesel korral välja. Ei tohi alla anda, peab proovima veel teist ja kolmandat korda,” nii kirjeldab Andrei olulist omandatud kogemust.

Juhi positsioon aitas Andreil areneda ka inimlikus plaanis. Inimestega töötades muutus ta vaoshoitumaks ja tähelepanelikumaks oma alluvate individuaalsete omaduste suhtes. “Õppisin leidma kokkupuutepunkte, sest igaüks tuleb oma “pagasiga”, kõigil on oma probleemid,” räägib tema. Konfliktid ei vii tulemusteni, nii et täna suudab Andrei leida väljapääsu mistahes ummikseisust.

Initsiatiiv loeb!

Norma on välja töötanud ettepanekute edutamise süsteemi, nii et iga inimese arvamus on kaalukas. Võib-olla mitte sellel määral, nagu tahaks, aga ikkagi töötajate häält kuulatakse. „Me ei kirjuta lihtsalt formaalseid pabereid. Võib minna rääkima, võitlema oma idee eest,” lisab Andrei. Tõepoolest, see, kellel on tegevusjanu, ja kes soovib edasi areneda, võib saavutada kvaliteetseid muutusi.

Iga päev on eriline

Andrei ei salli rutiinset tööd, just selletõttu on ta oma positsiooniga rahul. “On tore tunne, kui tuleb välja mõelda lähenemisviisi, lahendust probleemile,” tunnistab tema. AMT-juhi töö on põnev, iga päev toob väljakutseid, mis on alati täiesti erinevad. Sellega on Andrei Matvejevi igapäevane elu väga mitmekesine, ja see talle meeldib!

Tagasiside

Andrei rõhutab, et siin ei jää inimeste töö märkamatuks. Seda julgustatakse kui mitte rahaliselt, siis kasvõi sõna või kommentaariga. Elementaarne “aitäh” tehtud töö eest on oluline, kuna töötajad vajavad motivatsiooni. Kui miski ei õnnestu, kuuleb töötaja õpetussõnu, soovitusi olukorra parandamiseks. Aga igal juhul te saate tagasisidet – keegi ei tööta vaikuses ja teadmatuses.

Norma areneb edasi

Ettevõttepoliitika võiks Andrei arvamusel olla rohkem arenenud, kuid sellegipoolest on see piisavalt heal tasemel. “Ma hindan oma osakonna järgi – kaadrivoolavus on hästi väike, inimeste jaoks luuakse mugavaid töötingimusi,” ütleb Andrei. Tema tähelepanekute kohaselt on tänapäeval ettevõttel rohkem teavet, töötubasid, toimub koostöö Töötukassaga. On näha arengut ja edusamme ning uute partnerite kaasamist. Luuakse palju töökohti. Võrreldes sellega, mis toimus kolm aastat tagasi, on tunda värsket dünaamikat.

Kes on hea juht?

Inimestega töötamises on kõige vajalikum omadus stressitaluvus. “Enne koju minekut lased kõik probleemid filtrist läbi,” jutustab Andrei, kuidas tal õnnestub töömuresid koju mitte kaasa tuua.

Andrei Matvejev on paljude oluliste omandatud oskuste eest tänulik oma otsesele juhendajale. Koos temaga õppis ta õigel hetkel järjestama prioriteete ja vajadusel tulla töötajatele appi ning tagada kõike vajalikku tööks. “Üks asi on rääkida, teine ​​asi on asetada ennast töötaja kohale,” jagab juhataja oma töötarkust. Ta püüab alati aru saada, kas teatud ressurssidega on reaalne täita nõutavat ülesannet, kuna niimoodi on lihtsam leida lahendust.

Norma – kelle jaoks see on?

Karjääri võib siin teha aktiivne, ettevõtlik inimene. Tal peaks olema huvi autotööstuse vastu. Kui oled töö suhtes ükskõikne ja tuled tööle, et formaalselt täita ülesandeid, sellest ei tule midagi välja. Andreit näiteks paelus lapsepõlvest saadik kogu tootmisprotsess, mehhanismid, seadmed… Võib-olla armastus ja kustumatu entusiasm oma ameti vastu ongi edu saladus.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust