Eldar Salihhov jagab Norma kogemusi, eriala saladusi ja edu retsepti

Enne kui Eldar Normasse tööle asus, polnud tal alalist töökohta, ainult lühiajalised või suvised tööd. Ühel päeval teatas talle Norma laos insenerina töötav sõbranna vabanenud komplekteerija kohast. Eldar tuli vestlusele, rääkis juhiga ja teda võetigi uuele ametikohale. Alguses töötas Eldar pakkijana ja alles seejärel liikus ta edasi erialasele tööle.

Teooria vs praktika

Esialgu ei saanud Eldar rakendada ülikoolis saadud teoreetilist baasi, kuna ta alustas lihtsa pakkijana. Sellel tööl sai ta aru, et palju asju tuleb jooksvalt õppida: tudengina saad üldise ettekujutuse valdkonnast ja alles süvenedes tootmisesse saab omandada kasulikke oskusi ja konkreetset informatsiooni.

Eldari positsioon eeldab inimestega töötamist. Ülikooli logistikateaduskonnas seda sfääri praktiliselt ei käsitletud. Normas puutus aga Eldar kokku vajadusega teha personaliga koostööd ja korraldada tööprotsesse. “Kui ma tuleksin tänavalt või otse ülikoolist, ei saaks ma kõikidest nüanssidest ja kavalustest aru. Nüüd mõistan, mis vastab tegelikkusele ja mis mitte – ma ei lase töötajatel kulutada tund aega tööle, mida saab ära teha poole tunniga,” jagab Eldar oma kogemust.

Progressi mootoriks on inimese soov

Eldar väidab, et Normas märgatakse alati inimest, kes soovib ennast tõestada. Kui on vajadus ja võimalus saata töötaja vajalikele kursustele – pole probleemi! “Kui me mõistame, et näiteks tõstuki juhtimisõigused võivad kedagi igapäevatöös aidata, saadame inimese vastavale koolitusele,” selgitab Eldar ja lisab, et kui töötaja ilmutab huvi ja vastutustunnet, võidakse talle pakkuda lausa uut ametikohta, kus läheb vaja omandatud oskusi. Norma julgustab uute teoreetiliste teadmiste saamist, kui see mõjutab positiivselt tööprotsessi.

Eldari edu koostisosad:

* Kasuta oma võimalust: Eldari sõnul algas tema karjääritõus sel hetkel, kui kontoris vabanes üks koht ja ta esitas aega raiskamata oma kandidatuuri. “Võib-olla nad ei tahtnudki kohe minu kandidatuuri heaks kiita, aga oluline on, et mind ikkagi võeti sellele kohale,” arutleb Eldar ja tõestab oma eeskujuga, et soodustavateks teguriteks on soov, haridus ja usk endasse. “Ma teadsin, et võin saavutada rohkemat,” räägib Eldar.

* Koostöö juhtkonnaga: Eldar tunnistab, et saab alati arvestada oma juhtide toetusega. Normas on igaühel olemas võimalus areneda ja kui mingitest teadmistest on puudu, võib alati paluda korraldada vajalikke kursuseid.

* Erialane töö: “Ma töötan oma erialal, logistika osakonnas, ja mulle see meeldib!” ütleb oma tööga rahulolev Eldar. Samuti peab ta eeliseks võimalust pidevalt ennast täiendada ja suhelda inimestega, sest suhtlemise käigus inimesed alati õpivad üksteiselt midagi.

Vastutusest

Viimasel ajal tunneb Eldar eriti tugevat vastutustunnet. Koos kogemusega tuli ka arusaam: “Kui ma ei vii tööülesannet lõpuni, siis mõjutab see teiste inimeste tööd. Ja vastupidi – kui mina saan aidata praktilise nõuandega, võib see mulle hiljem kasuks tulla,” kommenteerib ta. Eldar rõhutab, et mõnikord näeb vigu ja vajalikke parandusi paremini kõrvalt vaadates ning heade tulemuste huvides tasub tulla inimese juurde ja ette öelda.

Kokkukuuluvustunne

Normas leidub võimalusi tööväliseks suhtlemiseks: “Meil toimuvad aasta lõpus korporatiivpeod, tähistatakse jõule ja uut aastat, viiakse läbi suvepäevad,” jutustab Eldar. Tema ise suhtleb nii eesti kui vene keeles, kellegi jaoks pole see probleemiks. Eldari sõnul puudub kolleegidel keelebarjäär.

Kuidas ja miks on vaja probleeme lahendada?

Nagu töötaja, kes puutub igapäevatöös kokku inimressurssidega, teab Eldar, et probleemide lahendamine töö käigus on omaette kunst. Mõnikord ei saa inimesed aru, miks on võimatu üht või teist probleemi silmapilkselt lahendada. “Kõike ei saa lahendada kohe, mõned vead peituvad väga sügaval ja tootmine ei võta seda alati arvesse,” ütleb Eldar, selgitades, et probleem ei seisne soovis ignoreerida raskusi. Mõnikord ei tasu olukorda forsseerida – tuleb võtta aega, et selguseni jõuda. Ta kinnitab, et probleemid ei jää lahendamata, sest vastutustundliku töötajana on ta kogenud, et nad igal juhul annavad endast teada.

Ülemus

Igaühel, kes on oma tegevusalal palju saavutanud, on olemas oma „mentor“, kes õpetab ja inspireerib. Eldari puhul oli selliseks inspiratsiooniks tema kaudne juht, kellelt ta õppis õigesti prioriteete järjestama. Lisaks ka seda, millal on vaja olla range ja millal vastupidi avaldada inimlikkust ning julgustada töötajat. “Peab mõistma, et mõnikord tuleb töötajat kiita ja teine kord – olla kompromissitu,” ütleb ta.

Innukus viib kõrgustesse

Lõpetuseks jagab Eldar Salihhov oma väärtuslikke tähelepanekuid ettevõtte dünaamika kohta: “Normas võib karjääri teha usin inimene, kes on valmis ootama oma hetke!”. Nagu ka teised normakad veendus Eldar isiklikult, et siin saab edasi jõuda, kui armastad töötada ega pelga uusi väljakutseid või kohustusi. „Norma on suurettevõte, mis pakub karjäärivõimalusi, kuid samal ajal ei sekku teie isiklikku ruumi!“ ütleb Eldar Salihhov kokkuvõtteks.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust