17 aastat Normas töötanud Juhan Muru: “Valmistame tooteid, mis päästavad elusid”

Norma komponentide divisjoni kvaliteedijuhi ametinimetust kandev ning 20-30 liikmelist meeskonda juhtiv Juhan Muru on ettevõttes töötanud alates 2002 aastast. Peamiste põhjustena, mis meest peale 17 aastat endiselt Normas hoiab, toob ta välja ettevõtte rahvusvahelisuse, tegevuse mitmekülgsuse ja valdkonna olulisuse. Tegelikult ongi ju Norma poolt toodetav otseses mõttes eluliselt oluline.

“Ma arvan, et inimesi, kes siia Normasse pikemaks on jäänud, ühendab huvi nende tootmisprotsesside ja siin valmivate toodete vastu,” kirjeldas Juhan Muru, kui tema käest küsida, mis on see, mis normakaid ühendab ning seal hoiab.

Unikaalne tervikprotsess

Komponentide kvaliteedijuhi sõnul on Norma puhul tugevaks plussiks see, et kogu põhitoodete tootmisahel on neil endal majasiseselt olemas. Teras ostetakse sisse, stantsitakse, karastatakse, vibrotatakse, pannakse pinnakanne peale, tehakse ülevalu – seda kõike sealsamas Normas, Laki 14 – ja seejärel müüakse lõpptootena maha.

Niisugune olukord on maailmaski väga ainulaadne, Eestist rääkimata. Üldjuhul tehakse ise vaid ühte-kahte protsessi ning ollakse oma kitsas nišis kinni, ajal kui kõik muud tootmisahelda protsessid tellitakse allhankena mujalt, loetles Juhan põhjuseid, mis Norma ainulaadseks muudavad.

Sellise terviku ja niivõrd mitmekülgsete tootmisprotsessidega masinavärgi igapäevast tööshoidmist peab ta samaaegselt unikaalseks, põnevaks ja väljakutseid esitavaks: “Ütleme nii, et tööstuslikus mõttes ikka äärmiselt huvitav sel viisil masstootmisega tegeleda.”

Ettevõtte areng ja karjäärivõimalused

2002 aastal sisekontrolli insenerina alustanud ja sealt edasi kvaliteedi inseneri kohale liikunud mehel on selle aja jooksul olnud Norma siseselt viis erinevat ametikohta. “Ametinimetused on jah olnud erinevad, kuid nad kõik on olnud nii öelda kvaliteedi funktsioonis,” selgitas Juhan, kes tänaseks on juba neli ja pool aastat Norma komponentide divisjoni kvaliteedijuht.
“Minuga hierarhiliselt sama joone peal on koostamise kvaliteedijuht, kellega koos allume struktuuriliselt kogu tehase kvaliteedi juhile,” lisas ta selgituseks.

Enne praegust rolli vahepeal ka tarne- ja kvaliteedi inseneri ning tarne- ja kvaliteedigrupi juhina töötanud Juhan Muru, kelle meeskonnas töötab tänaseks 20-30 inimest, peab enda senist karjääri loomulikuks tervikuks. Jah, ajaga on vastutust juurde tulnud ja meeskond on kasvanud, kuid see on kuidagi nii sujuvalt läinud, mistõttu ta ei ütleks, et siin oleks mingit suurt astet olnud: “Pigem oli nii, et ühel hetkel muutus igapäevane tavapärane töö muuhulgas ka inimeste juhtimise tööks.”

Mis on see miski, mis nii pikalt Normas hoiab

Ühe peamise põhjusena toob mees välja, et kindlasti on positiivselt mõjutanud asjaolu, et tegemist on rahvusvaheliselt eduka ettevõttega, kus on igapäevaselt võimalus suhelda erinevate rahvustega üle terve maailma. Seega, kasvõi ainuüksi keelepraktika on meeletult suur.
Kui lisada siia asjaolu, et Normas kohapeal on tööstuslikus mõttes olemas kõik vajalikud tootmisprotsessid, on see kõik mitte lihtsalt huvitav, vaid ka mitmekülgselt arendav teekond.

Samal ajal ei pea Juhan Muru sugugi vähem olulisemaks võimalust töötada ohutustarvikuid tootvas toostmisettevõttes, kus tehakse midagi, mis päästab elusid: “Jah, minu jaoks on oluline, et me toodame niisuguseid asju, millel on sügav eesmärk selles osas, et neist on reaalselt ja praktiliselt kasu. Et kui keegi avariisse satub, aitab see elusid päästa.”

Seepeale viskab mees nalja, et kusagil pastaka koostamise tehases ta ilmselt väga pikalt töötada ei jaksaks: “Samas ei tea kah, kogemust pole, nii et tegelikult ei oska kommenteerida.” (naerab)

Professionaalne ja isiklik areng 

Kui Juhan mõtleb tagasi enda Norma algusaja peale, nendib ta, et vahepeal on muutunud nii mõndagi. “No, ikkagi 17 aastat noorem,” naeris mees, kellel on vahepeal seda elukogemust ikka kõvasti juurde tulnud.
Peamiseks erinevuseks peab ta arusaamist, et ei ole vaja nii kõvasti rapsida, vaid pigem mõelda ja aru pidada ja alles seejärel tegutseda: “Praeguseks olen jah seda meelt, et selline tasakaalukas ja analüütiline lähenemine viib kaugemale. Ise arvan, et paremaks on läinud ka suhtlemise oskus ja ütleme siis olukordade üleüldine käsitlemine.”

Ootused meeskonnaliikmetele

Juhan Muru kui juhi jaoks on kõige suurem hea meel selle üle, kui inimesed teevad oma tööd mitte lihtsalt hästi ja aktiivselt, vaid nii, et see neile ka meeldib:
“Et tulevad hommikul rõõmsameelselt tööle ja lähevad õhtul rõõmsameelselt koju, et see tegelikult oleks selline …ütleme siis kõige kõrgem ja kõige suurem eesmärk.”
Samal ajal on loomulikult eesmärk ka see, et need tööd ja ülesanded, mis igale ametikohale on ette nähtud, saaksid tehtud, kuid seda jah nii, et selle tagajärjel oleksid inimesed ka ise rahul.

Mingid tegevused ja protseduurid on kohati väga kindlalt paigas ja jälgitavad, kuid samas pole mingi saladus, et töö üldine iseloom on selline laineline, sõltuvalt sellest, mis juhtumid parasjagu laual on. “Nii et selles osas on keerulisemaid ja siis (naerab) veel keerulisemaid perioode,” kirjeldas Juhan, miks on oluline, et inimene ei kardaks tööd ning miks on vaja, et ka pingetaluvus oleks kõike muud kui selline hellemate killast.

“Mulle meeldib töötada koos asjalike ja professionaalsete inimestega, kes tegutsevad innu ja huviga,” võttis Norma komponentide divisjoni kvaliteedijuht Juhan Muru enda mõtted kokku.  Ning jah, eks ainuke võimalus enda meeskonda selliseid inimesi leida ning neid seal hoida, on ise samasugust eeskuju näidates.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust