Marko Kelgo – Seeriatootmise Tehnoloogiajuht

Norma seeriatootmise tehnoloogiajuht Marko Kelgo hoolitseb, et tootmise protsessid oleksid tehnoloogiliselt tipptasemel ja sujuksid tõrgeteta. Ta on õiglane juht ja hea sõber oma tosinale protsessiinsenerile.

 

Püsivus ja head juhused tegid praktikandist osakonnajuhi

Marko oli vaid 22, kui ta sattus Normasse suvepraktikale. Kaks kuud praktikat mõõtepingi operaatorina tõid veendumuse, et Normas on huvitav – ja juba sügisest asus ta ettevõttes tööle põhikohaga.

Üheksa aastaga on Marko jõudnud Norma seeriatootmise tehnoloogiajuhi ametikohale. Peale paari aastat mõõtelaboris hakkas ta igatsema vaheldust ning just siis vabanes võimalus saada metallivabriku protsessiinseneriks. Tänu Marko põhjalikkusele ja järjekindlusele õnnestusid juba esimesed talle usaldatud projektid, peagi pakuti talle taaskord suuremat vastutust tehnoloogiajuhi ametikohal.

Marko on nüüdseks töötanud seeriatootmise tehnoloogiajuhina kaks aastat ja jätkab erialaseid õpinguid, mis peale praktikaperioodi ootele jäid.

Tootmises saab edeneda vaid koostööd austades

Marko on veendunud, et Norma karjääri tegemiseks peab olema valmis tihedaks koostööks ja põhjalikuks süvenemiseks. Töötades varem protsessiinsenerina ja nüüd seeriatootmise tehnoloogiajuhina vastutusrikaste projektide kallal leiab ta, et omavaheline tihe suhtlus on võtmeküsimus.

Protsesse süviti tundma õppides on ta ammutanud asendamatut infot vestlustest operaatorite, protsessiinseneride, lukkseppade ja disainiinimestega. Palju on aidanud ka oma käe külge panemine. Olles avatud informatsioonile on ta saavutanud taseme, kus võib mitmeid seadmeid vabalt ka ise opereerida.

Probleemi lahendamiseks tuleb mõista selle olemust ja endale palju detaile selgeks teha. Marko arvab, et protsessiinsener tootmisettevõttes omaette nokitseda ei saa. Edu toob hoopis erinevate osapoolte kuulamine – nii on võimalik analüüsida, mida täpsemalt muutma peaks.

Tore, kui töö pakub väljakutseid

Markole meeldib, et tehnoloogiajuhi töö on pidev enese proovilepanek. Tuleb mõelda ja  reageerida kiirelt ja tõmmata kaasa ka oma kolleege. Mõnele alluvale sobib, kui anda ette vaid eesmärk; teisele jälle tuleb täpsemalt näidata, millised sammud eesmärgini viivad.

Kuna päevad on intensiivsed ning nõuavad pidevat selgitamist ja info jagamist, siis on oluliseks oskuseks ka töömõtete välja lülitamine kui tööpäev läbi. Nädalavahetustel meeldib Markole olla hoopis maakodus ning metsavaikuses ehitustööde kallal nokitseda.

Insenere on rõõm juhtida

Kõige tihedamat koostööd teeb Marko mõistagi 12 tootmisinseneriga, kes töötavad tema otsealluvuses. Marko sõnul on inseneridega rõõm koos töötada: kui selgitada, miks on antud ülesanne vajalik ja anda küllaldaselt infot, on nad kiired nupukaid ja häid lahendusi leidma. Vahel toovad nad välja ka murekohti, aga riskide maandamine ongi tootmises kriitilise tähtsusega. Usaldus ja vahetu suhtlemine loevad siin palju.

Lisaks tuleb teha tihedat koostööd tootmisjuhi ja kvaliteediinseneridega. Kui tootmise huvi on kiiresti ja palju toota ning kvaliteediosakonna nõudmised kipuvad protsesse pidurdama, peavad insenerid leidma lahendusi, et tootmine toimuks efektiivselt, ent riskivabalt. Üldiselt on Normas protsessid tugevad ja rutiinid hästi sisse juurutatud vajades aeg-ajalt veel vaid kerget lihvi.

Juhiks saades tuleb ka ise areneda

Marko jälgib ja analüüsib pidevalt autotööstuse ja tootmise uudiseid, et tehase tööd aina kiiremaks ja efektiivsemaks muuta. Tulevikku vaatava juhina ootab ka oma tiimilt enda valdkonna arengutega kursis olemist ja suurema pildi peale mõtlemist.

Õppida on olnud vaja ka usaldamist – et kui meeskonna liikmed on oma töö ära teinud, siis nad on teinud seda korralikult; et kui talle antakse infot, siis see on korrektne. Vahel tuleb osata ka meeskonna liikmete omavahelisi suhteid korrastada.

Marko ootab, et tema tiimiga liituksid avatud meelega inimesed

Inseneri ülesanne Normas on aidata tootmistöölisel oma tööd lihtsamalt teha. Selleks tuleb küsida tootmistöötajate tagasisidet, tunda ise huvi valdkonna arengute vastu ja analüüsida erinevaid võimalusi arendusteks.

Marko ootab, et tema meeskonda lisanduvad töötajad oleksid kogenud, aga avatud uuele – alustaksid tööd mõtlemata sellele, mida ja kuidas nad varem tegid. Ei jääks eelmise töökoha rutiinidesse kinni vaid oleks huvitatud uute teadmiste omandamisest. Oleksid avatud meelega meeskonnamängijad.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

130 aastat kogemust