Tööriistavabriku juhataja Ragnel Priske: „Tööriistavabrik on Norma süda!“

Tänaseks omab Tööriistavabrik (edaspidi TRV) 60-aastast tegevusajalugu. Selle aja sees on TRV olnud ka eraldiseisev ettevõtte, täpsemalt aktsiaselts aastatel 1995 – 2007. Praeguseks on TRV AS Norma osa, mille põhitegevuseks on keeruliste spetsiaaltööriistade (milleks on rahvakeeles erinevad lõikestantsid ja pressvormid) projekteerimine, valmistamine ja seeriatootmiseks ettevalmistus.

„AS Norma on olnud ja on ka täna Eesti tööstuse üks lipulaev, kes on seilanud läbi tormiste majandustsüklite pea 130 aastat. Sealjuures on suudetud korduvalt ja edukalt ümber profileeruda, näiteks plekktoodete valmistajast ENSV nr.1 mänguasjade tootjaks ning sealt omakorda tunnustatud globaalseks autotööstuse turvavarustuse suurtootjaks,“ tutvustab Ragnel Priske oma tööandjat.

TTÜ mehaanikateaduskonna tudengina oli AS Norma Ragneli jaoks parim valik enda õppepraktika teostamiseks, nii tema teekond Metallivabriku rakiste remondijaoskonna meistri rollis 2003. aastal alguse saigi.

Meistri ametisse sisseelamine polnud kerge, kuna positsioon oli äärmiselt tehniline ja nõudis palju praktilist lähenemist, et tööriistalukksepa töö sisust, peensustest ja spetsiifikast täpselt aru saada. Vajaliku tehnilise kompetentsi saavutamine võttis aega pea kaks aastat, enne kui tundsin end tasemel, kus olin võimeline juhendama 10+ aastat töökogemusi omavaid oma ala tippspetsialiste.

Kes teeb, see jõuab

„Ettevõttesse investeeritud aastad on toonud minule hulganisti arenguvõimalusi ja andnud hindamatuid kogemusi. Oma karjääri jooksul olen vastu võtnud väljakutseid pea kümnel ametipositsioonil, alustades erinevatest meistri rollidest ja lõpetades juhtivate positsioonidega ostu, tootmise ja tehnika valdkonnas,“ meenutab Ragnel.

Suurem muutus leidis aset 2007 aasta märtsis, kui eraldiseisev ettevõte AS Tööriistavabrik juriidiline vorm lõpetas eksistentsi ning liikus AS Norma alla. See samm lõi aluse järgnevate aastate murrangulistele aegadele, millele aitas omakorda kaasa 2008 aasta järsk majanduslangus. „Võib öelda, et järgnevad aastad olid minu karjääri ühed põnevamad aastad, kuna lühikese perioodi vältel tuli täita väga vastutusrikkaid ametipositsioone,“ toob Ragnel välja.

Algav periood avas võimaluse siseneda uude maailma, rakiste hooldus- ja remondiprotsessi juurest nende kavandamise, disainimise ja valmistamise juurde. „Valdkond, mis mind paelus ning köidab tänaseni, lisaks koostöö oma valdkonna vaieldamatute tippspetsialistidega, kes on korduvalt tõestanud, et meis on olemas need vajalikud teadmised ja oskused, et saavutada läbimurre globaalsel areenil. Just seda tegime me 2008 aastal, kui Jaapani ja Šveitsi firma koostöö ei viinud 2 tegevusaasta vältel projekti positiivse lõpptulemuseni ning projekt jõudis otsapidi AS Norma lauale,“ meenutab Ragnel Priske. „AS Norma projektimeeskonna ja TRV koostöös viidi projekt aastaga edukalt lõpuni ning alustati suurseeriatootmisega siinsamas väikses Eestis, jättes selle saavutusega oma jalajälje globaalsele autotööstuse suurareenile.“ Täna võin julgelt öelda, et meie rakistega valmistatud detailid on kasutuses nii luksusbrändide nagu Bentley, Bugatti, Porsche, Tesla kui ka suurtootjate Mercedes, Audi, VW jt. brändide autodes.

Eesmärgiks üks Autoliv

Aastal 2010 tegi otsustava sammu globaalne auto turvasüsteeme tootev kontsern Autoliv, kes ostis AS Norma aktsionäridelt välja ning ettevõtte lahkus Tallinna börsilt. Sellega algas AS Norma jaoks uus ajastu, Autolivi ajastu. Sealt edasi viisid strateegilised otsused 2011 aastal Autolivi Saksamaa tehase Stakupress GmbH sulgemiseni, nende tootmine toodi osaliselt üle Eestisse. See oli väga suur väljakutse kogu ettevõttele ja kohalikule personalile, detailidesse laskumata. Algas sisemise töökultuuri muutus.

„Tol ajal külastasid meid tihti erinevad emaettevõtte spetsialistid, kelle ülesanne oli kohalike juhtide koolitamine ja juhendamine, eesmärgiga luua üks Autoliv, omada ühtset ettevõtte sisekultuuri, juhtimissüsteemi ja standardeid. See oli suure rahvusvahelise koostöö alguse periood, kus meilt oodati kiireid muutusi ja tulemusi. Aktiivse ja hea koostöö huvides leidsid toonane tootmisdirektor Peeter Tõniste ja tehnoloogiajuht Jüri Beilmann, et sisse tuleb viia struktuurimuudatus. Selle otsuse tulemusena usaldati minule Tööriistavabriku juhi roll,“ jutustab Ragnel oma teekonnast juhiks.

Riik riigis

Hinnanguliselt 97% Norma komponentide tootmiseks kasutatavatest spetsiaaltööriistadest on valmistatud just siinsamas, Tööriistavabrikus. TRV valmistatud stantsid ja pressvormid toodavad aastas 200 miljonit komponenti! „See on minu ja minu meeskonna jaoks suur vastutus, et tagada nende sadade rakiste korraline ja ennetav hooldusprotsess, kvaliteetsete varuosade olemasolu, kvalifitseeritud valmistamis- ja hoolduspersonali komplektsus, insenertehniline tugi jm. funktsioonid, sest ilma nende rakisteta on silmapilkselt halvatud kogu komponentide tootmisprotsess ja kliendilähetused,“ tõdeb Ragnel.

TRV üheks suureks eeliseks konkurentide ees on vahetu tagasiside seeriatootmisest, ekspluatatsiooniandmete analüüs võimaldab meil tegeleda rakiste pideva parendusprotsessiga, muutes oma tulevased tooted töökindlamaks, kuluefektiivsemaks, hooldussõbralikumaks ja kestvamaks. „Meie insenertehniline personal on aktiivselt kaasatud seeriatootmisest tulevate tehniliste probleemide lahendamisprotsessi. Samuti on meie CAD-insenerid osa meeskonnast, kes tegelevad uute toodete arendusprotsessiga, nad omavad vajalikku häält, et  rääkida kaasa ja mõjutada uute toodete disaini, aidates neid muuta prototüübist seeriatootmise kõlbulikuks.“

Kui me vaatame Autolivi globaalset ettevõtete võrgustikku, siis ei leia me teist sellist ettevõtet, kes valmistab rakiseid ehk spetsiaaltööriistu – Tööriistavabrik on unikaalne! Oma oskusteabe ja tehnoloogilise võimekuse poolest on TRV täna kindel Baltikumi ja Skandinaavia turuliider ning kuulub vaieldamatult Euroopa top 10 hulka!

Oskustööliste kasvulava

Õigete inimeste leidmine tööjõuturult läheb iga aastaga järjest keerulisemaks, kuna ametikoolide õppeprogrammides tööriistalukksepa eriala enam ei eksisteeri, pole piisavalt huvilisi. „Sellest lähtuvalt juurutasime ettevõttesiseselt tööriistalukksepa 5-astmelise koolitusprogrammi ning täna koolitame me kõik enda inimesed ise. Ametlik katseaeg Eesti Vabariigis on küll neli kuud, kuid koolitusprogrammi puhul me selle ajaga ei piirdu, vaid programm kestab seni, kuni tööriistalukksepp on omandanud vajalikud oskused, sooritanud positiivselt nii teoreetilise kui ka praktilise eksami, mis võimaldab temal asuda iseseisvale tööle,“ tutvustab Ragnel Priske. Sedasama lähenemist oleme laiendanud ja laiendamas ka ettevõtte teistesse üksustesse, et tagada kvalifitseeritud tööjõu pidev pealekasv.

Samuti teeb tööjõu olukorra raskeks fakt, et enamus selle sektori ettevõtteid, kes tegelevad spetsiaaltööriistade valmistamisega, töötavad ühes, äärmisel juhul kahes vahetuses, kuid meie suured töömahud seda ei võimalda. „Leida tippspetsialiste, kes meelsasti öises vahetuses töötavad, on äärmiselt keeruline,“ tõdeb Ragnel. Seetõttu oleme viimastel aastatel üha enam panustanud tootmisprotsesside arendustöösse, et leida võimalusi masinate automatiseerimiseks, vähendades seeläbi operaatori osatähtsust tootmisprotsessis.

Kõik peab klappima nagu kellavärk

„Me opereerime kõrgtäpses sektoris ja vajame inimesi, kes mõtlevad mikronites ning teevad oma tööd hinge ja pühendumusega,“ teatab vabriku juht. „Väiksemgi eksimus võib osutuda väga kalliks, seepärast ootan oma meeskonda kohuse- ja vastutustundega inimesi. Tuues mõned rahalised võrdlused, siis üks rakis maksab keskmiselt ühe korraliku Mercedese hinna ning teinekord tuleb meil valmistada ka Ferrari hinnasilti kandvaid rakiseid.“

Vastutusest tekkivat pinget aitab juba eos vähendada sisseelamisprotsess, mille käigus antakse uutele inimestele võimalus kõik valmistamisetapid läbi käia, saavutamaks vajaliku tunnetuse, saamaks aru töö sisust ja tehnoloogilistest võimalustest igas operatsioonis. „Eesmärk on saavutada üks mõttemaailm, üks ideoloogia, üks hingamine,“ julgustab Tööriistavabriku juht Ragnel Priske.

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

135 aastat kogemust