Keskkonnajuhtimissüsteem

Meie eesmärgiks on valmistada tooteid nii, et nende keskkonnamõjud valmistamisel, kasutamisel ja kasutusest kõrvaldamisel oleksid minimaalsed, sealjuures mitte tehes järeleandmisi toote kvaliteedi ja ohutuse arvelt.

Äritegevuses suhtume säästlikult ja vastutustundlikult keskkonda ning hoolivalt oma töötajatesse, koostööpartneritesse ja klientidesse.

Ettevõttes loodud ja rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab autoohutusrihmade ja turvasüsteemide ning metall- ja plastmasskomponentide arendamist, tootmist ja tarnimist autotööstusele, rakendades järgnevaid protsesse: metallide töötlemine, plastivalu, galvaaniline pinnakatmine, koostamine, survevaluvormide ja stantside kavandamine ning valmistamine.

KJS hõlmab ka materjalide ja toodete ostmist, logistikat, hoonete ja energiaressursside haldamist.
Normas rakendatud juhtimissüteem on sertifitseeeritud ISO14001 nõuetele.

Vaata sertifikaati Keskkonnapoliitika

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte info

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte infovoldik (EST)

Turvalisus– prioriteet nr.1

Rahvusvahelises autotööstuse tööjaotuses pole olemas suuri ja väikesi firmasid. On olemas pühendunud tegijad, nõudlikud kliendid ja ülim eesmärk – inimeste rahuolu ja elud.

Norma AS lõppklientideks on pea kõik suured autovalmistajad üle maailma!

Üle 60 inseneri

Üle 150 tootekategooria

135 aastat kogemust