NORMA
TOOTED
PROTSESSID
TOOTEARENDUS
TÖÖRIISTADE VALMISTAMINE
KVALITEET JA KESKKOND >
TÖÖTAMINE NORMAS
KONTAKT
SISUKAART

EST |  ENG
KVALITEET JA KESKKOND
Kvaliteedi juhtimissüsteem
Kontrollimine ja katsetamine
Keskkonnajuhtimissüsteem
Suurõnnetuse ohuga ettevõtte info
Suurõnnetuse ohuga ettevõtte info
AS Normas kasutatakse metalldetailide galvaanilisel katmisel ohtlikke kemikaale, mistõttu lähtudes EV Majandus ja kommunikatsiooniministri määrusest „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord” on AS Norma B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Kõik Kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid on esitatud ja AS Norma omab vastavat tegevusluba.
 
Kasutatavate kemikaalide olulisemad riskitegurid:
Seebikivi (NaOH) - keemilise põletuse oht. Sadevete happelise või leeliselise reaktsiooni tõusu põhjustav
Soolhape (HCl) - hingamisteede ja silmade ärritus, keemilise põletuse oht.
 
Tänu tootmises ja ladustamisel rakendatud turvameetmetele on mõju töötajatele ja ümbritsevake keskkonnale välistatud ja õnnetuse käivitumise riskid minimaalsed.

Ainus oht väljaspool galvaanikaprotsessi on HCl pumpamisel paakautost hoidlasse paakauto vooliku purunemisel võimalikust lekkest tekkiv suurem HCl kontsentratsioon, mis ärritab hingamisteid ja silmi. Kontsentratsioon õhus hajub maksimaalselt 30 minuti jooksul.

Vastavalt ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaanile teavitatakse õnnetusest koheselt ohualasse jäävaid isikuid ja tehakse koostööd päästeasutusega, et tagada vajalik tegutsemine.
Ohutusabinõude kohta saab täiendavat infot pinnakatete protsessijuhilt tel. 6500210.